ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα σύνταξης «Capital Pension» από την Interamerican

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Λύσεις στους τρεις βασικούς τύπους σύνταξης της κοινωνικής ασφάλισης εξασφαλίζει το πρόγραμμα «Capital Pension», που προωθεί η Interamerican. Το πρόγραμμα εξασφαλίζει τη δημιουργία κεφαλαίου ζωής έναντι της σύνταξης γήρατος, την ασφάλιση εισοδήματος έναντι της σύνταξης αναπηρίας και την ασφάλιση ζωής έναντι της σύνταξης χηρείας. Βασικά πλεονεκτήματα του «Capital Pension», που έχει ελάχιστη διάρκεια δέκα ετών, είναι:

• Οι χαμηλές τακτικές καταβολές, που ξεκινούν από 50 ευρώ μηνιαίως, με δυνατότητα εκτάκτων καταβολών από 600 ευρώ ετησίως.

• Η επιλογή της διάρκειας και της συχνότητας της αποταμίευσης.

• Η πρόσβαση σε οποιαδήποτε χρηματοοικονομική αγορά, με ελάχιστο ποσόν επένδυσης τα 600 ευρώ.

• Η προστασία του στόχου αποταμίευσης σε περίπτωση απώλειας ζωής, μέσω ασφαλιζομένου κεφαλαίου έως και 6.000 ευρώ.

Προσαρμοσμένο στη λογική των προσιτών ασφαλίστρων, το «Capital Pension» αποτελεί, όπως επισημαίνει η εταιρεία, «μια ορθολογική προσέγγιση για την αντιμετώπιση το εισοδηματικού σοκ κατά την τρίτη ηλικία καθώς και κάθε απρόβλεπτης ανάγκης, εφόσον η συνταξιοδοτική αποταμίευση και οι ασφαλιστικές καλύψεις που παρέχει διασφαλίζουν ροές εισοδήματος».

Το «Capital Pension» εμπλουτίζει το Σύστημα Αποταμίευσης και Επένδυσης Interamerican Capital και συμπληρώνει στο Σύστημα Capital, στον πυλώνα αποταμίευσης-σύνταξης, το πρόγραμμα «Capital Save». Το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων της πλατφόρμας Capital διαχειρίζονται επενδυτικοί οίκοι σε Ελλάδα και εξωτερικό. Επισημαίνεται ότι η επένδυση σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), εφόσον περιλαμβάνει μεταφορές κεφαλαίων εκτός Ελλάδος, υπόκειται στους ισχύοντες περιορισμούς για την ανάληψη.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ