ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιστροφή κεφαλαίου 0,10 ευρώ ανά μετοχή από Fourlis

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Την επιστροφή κεφαλαίου, ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε πρόσφατα η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης Fourlis. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ομίλου, Βασίλη Φουρλή, οι επιδόσεις του ομίλου στους πρώτους πέντε μήνες του 2017 έχουν βελτιωθεί σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς και υπογράμμισε ότι όλες οι αγορές εξωτερικού (Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, Τουρκία) όπου δραστηριοποιείται η ελληνική επιχείριση κινούνται θετικά, με εξαίρεση την Ελλάδα, όπου η ευρύτερη λιανική δέχεται πιέσεις.

Σήμερα, περίπου το 65% του τζίρου και το 50% της λειτουργικής κερδοφορίας προέρχονται από τις διεθνείς αγορές (Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Τουρκία), όπου η εταιρεία δραστηριοποιείται με ΙΚΕΑ και Intersport. Σύμφωνα με τον κ. Φουρλή, στη νέα ψηφιακή οικονομία θα επιβιώσουν εταιρείες με χαμηλά κόστη, ανταγωνιστικά προϊόντα και άλλη φιλοσοφία. Ο ίδιος ανέφερε πως ο όμιλος διερευνά την πιθανότητα επέκτασης με νέο concept –μεγάλης κλίμακας–, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα καλύτερης διασποράς –κινδύνου και αποδόσεων– στη δραστηριότητα του ομίλου. Το 2016 σημειώθηκε αύξηση επισκεπτών στα καταστήματα του ομίλου κατά 3%, βελτίωση μεριδίου αγοράς κατά 1%, ενίσχυση του δικτύου με 7 νέα καταστήματα Intersport, 2 Τhe Athlete’s Foot, ένα pick up point ΙΚΕΑ (στο Μπουργκάς), ανάπτυξη του e-commerce της ΙΚΕΑ σε Κύπρο και Ρουμανία, αλλά και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού κατά 200 εργαζομένους (3.904 άτομα).

Να υπενθυμίσουμε ότι στο φετινό πρώτο τρίμηνο ο όμιλος Fourlis εμφάνισε ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους 3,3 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης ζημιών 3,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 89,1 εκατ., ευρώ έναντι 92,0 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016, εμφανίζοντας υστέρηση κατά 3,2%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 2,8 εκατ. έναντι 3,0 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 4,1 εκατ. έναντι ζημιών 4,0 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών είχε λειτουργική κερδοφορία 1,1 εκατ. σε σύγκριση με 1,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016, ενώ παρουσίασε ζημίες προ φόρων 1,5 εκατ. έναντι ζημιών 0,8 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ