ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες άμισθων υποθηκοφυλάκων

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Την έντονη αντίδρασή τους στην πρόθεση της Πολιτείας να καταργήσει (μεσω τροπολογίας που τελικά αποσύρθηκε) την παρακράτηση ποσοστού από τα έσοδα των άμισθων υποθηκοφυλακείων καταγγέλλει η Ένωσή τους.

Όπως υποστηρίζουν το συγκεκριμένο ποσοστό (0,025% επί της αξίας των πράξεων που μεταγράφονται στο υποθηκοφυλακείο) αντιπροσωπεύει έως και το 70% των εσόδων των άμισθων υποθηκοφυλακείων και συνεπώς η κατάργησή του θα απειλήσει την εύρυθμη λειτουργία και, εν τέλει, τη βιωσιμότητά τους.

Η τροπολογία κατατέθηκε την 20η Ιουνίου σε σχέδιο νόμου για την κύρωση της Βαρσοβίας, κρίθηκε όμως εκπρόθεσμη και αποσύρθηκε. Σύμφωνα με την τροπολογία, το ποσοστό που εισπράττουν τα άμισθα υποθηκοφυλακεία για τον εκσυγχρονισμό των συνθηκών λειτουργίας των γραφείων τους και την εισαγωγή συστημάτων πληροφορικής θα αποδίδεται στο Δημόσιο, «αφαιρουμένων των ποσών που απαιτήθηκαν για τις ανάγκες εξοπλισμού του υποθηκοφυλακείου».

Όπως υποστηρίζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Άμισθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδας, «το εν λόγω κονδύλι 0,025%, το μοναδικό έσοδο που υπολογίζεται αναλογικά προς την αξία των μεταγραφομένων πράξεων, συνεισφέρει έως 70% στα έσοδα αμίσθων υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν επανειλημμένα δεχθεί ότι χωρίς αυτό δεν μπορούν να επιβιώσουν τα υποθηκοφυλακεία». Ως παράδειγμα τίθεται έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν ελέγχων του ΣΔΟΕ, που αναφέρεται σε «ανάγκη διατήρησης του ως άνω ποσοστού για την εύρυθμη λειτουργία των αμίσθων υποθηκοφυλακείων».

«Αν σήμερα επιχειρείται να καταργηθεί αιφνιδιαστικά, εν κρυπτώ, χωρίς προηγούμενη συζήτηση ή ενημέρωση, το παραπάνω ποσοστό, αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης εξόντωσης των αμίσθων υποθηκοφυλάκων», αναφέρει η ανακοίνωση της Ένωσης. Επίσης οι άμισθοι υποθηκοφύλακες αντιδρούν και σε άλλη διάταξη της αποσυρθείσας τροπολογίας, με την οποία προτείνονταν όταν δεν υπάρχει απόφοιτος νομικής που να εργάζεται σε ένα υποθηκοφυλακείο και ο θέση το υποθηκοφύλακα είναι κενή, να αναλαμβάνει τη θέση ο προϊστάμενος της γραμματείας του οικείου ειρηνοδικείου ή πρωτοδικείου, μέχρι το διορισμό έμμισθου υποθηκοφύλακα.

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης τοποθετεί στα υποθηκοφυλακεία συμβολαιογράφους, ειρηνοδίκες, γραμματείς δικαστηρίων, ΔΕ υπαλλήλους, μελλοντικά τοπογράφους, αλλά όχι υποθηκοφύλακες. Προωθεί κρατικοποίηση με κριτήριο την αντισυνταγματική πρόσληψη στο δημόσιο των 700 περίπου υπαλλήλων των υποθηκοφυλάκων, επιβάρυνση του δημοσίου με λειτουργικά έξοδα που σήμερα βαρύνουν τους άμισθους υποθηκοφύλακες και καμία ελάφρυνση για τους συναλλασσόμενους», αναφέρει η ανακοίνωση της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ