ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προς διαγραφή από το Χ.Α. οι μετοχές της «Γαλαξίδι Ιχθυοκαλλιέργειες»

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται στις 3 Αυγούστου 2017 η περίοδος αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την εισηγμένη «Γαλαξίδι Ιχθυοκαλλιέργειες» με στόχο τη διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο.

Ηδη η εταιρεία «Ανεμοκάμπι», που υπέβαλε την προαιρετική δημόσια πρόταση, έχει συγκεντρώσει το 88,18% του μετοχικού κεφαλαίου και απομένει η απόκτηση ποσοστού 1,82% επί του μετοχικού κεφαλαίου για να κάνει χρήση του νόμου 3461/2006 (επί Αλογοσκούφη) περί Δημοσίων Προτάσεων που επιτρέπει στους μετόχους πλειοψηφίας –όταν έχουν συγκεντρώσει το 90% των μετοχών– να προβαίνουν σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση (squezze out) και για το υπόλοιπο των μετοχών της εισηγμένης.

Η εισηγμένη θα αποτελέσει την 6η κατά σειρά επιχείρηση που διαγράφεται το 2017 από το Χρηματιστήριο, καθώς έχουν προηγηθεί οι μετοχές: «Τράπεζα Κύπρου», «Kleemann Hellas», «Aστέρας Βουλιαγμένης», «Ιονική Ξενοδοχειακή» και «Μάρμαρα Κυριακίδης».

Η προαιρετική δημόσια πρόταση πραγματοποιείται έναντι ανταλλάγματος 0,70 ευρώ ανά μετοχή.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της «Γαλαξίδι Ιχθυοκαλλιέργειες» ανερχόταν σε 248 υπαλλήλους την 31.12.2015, ενώ κατά την 31.12.2016, μετά την ενοποίηση της εταιρείας «Ιχθυοκαλλιέργειες Λιμανάκι Βοιωτίας», ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανερχόταν σε 251 άτομα.

Η «Γαλαξίδι Ιχθυοκαλλιέργειες» το 2016 εμφάνισε πωλήσεις 51,4 εκατ. ευρώ από 44,6 εκατ. ευρώ το 2015 και καθαρά κέρδη 1,01 εκατ. ευρώ από 143.000 ευρώ τη χρήση του 2015.

Η καθαρή θέση διαμορφώθηκε στα 17,4 εκατ. ευρώ, με τις συνολικές υποχρεώσεις να ανέρχονται στα 42,1 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τραπεζικές 21,2 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα ήταν 3,2 εκατ. ευρώ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ