ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέο κύμα εταιρικών ομολόγων προς αναζήτηση κεφαλαίων

Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της πλατφόρμας ομολόγων του Χ.Α. πραγματοποιήθηκαν πέντε εκδόσεις, με τις εταιρείες να αντλούν 595 εκατ. ευρώ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Με την έκδοση του έκτου κατά σειρά εταιρικού ομολόγου που θα αφορά την «Τέρνα Ενεργειακή», συνολικής αξίας 60 εκατ. ευρώ, θα ολοκληρωθεί αυτό τον μήνα ο πρώτος κύκλος έκδοσης εταιρικών ομολόγων στη νεοσύστατη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που συμπλήρωσε ένα χρόνο λειτουργίας. Εχουν προηγηθεί πέντε εταιρικές εκδόσεις το τελευταίο 12μηνο, κατά το οποίο αντλήθηκαν συνολικά 595 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για τις δύο μεγαλύτερες σε αξία εκδόσεις, του «Μυτιληναίου», 300 εκατ. ευρώ και του ΟΠΑΠ αξίας 200 εκατ., ενώ ακολούθησαν οι εκδόσεις της Sunlight θυγατρικής του ομίλου Π. Γερμανός, αξίας 50 εκατ., της ΙΚΕΑ θυγατρικής του ομίλου Fourlis, αξίας 40 εκατ. και της MLS Πληροφορική αξίας 5 εκατ.

Οι παραπάνω επιτυχημένες εκδόσεις λειτουργούν ως μαγνήτης και για άλλες, εισηγμένες και μη, εταιρείες. Ετσι, ενδιαφέρον για την έκδοση ομολογιών έχει εκδηλώσει μέσω τράπεζας εταιρεία διαχείρισης πλοίων που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό και ανήκει σε Ελληνα εφοπλιστή. Ταυτόχρονα, σε θέση αναμονής βρίσκονται άλλες πέντε εταιρείες της μεσαίας και υψηλής κεφαλαιοποίησης, προκειμένου να προετοιμαστούν οι φάκελοι εισαγωγής ώστε να εγκριθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το τελευταίο τετράμηνο του 2017.

Το πλεονέκτημα για τους επενδυτές που συμμετέχουν στην αγορά εταιρικών ομολόγων δεν είναι η ρευστότητα, αφού οι αγοραπωλησίες ομολογιών είναι ελάχιστες, αλλά το υψηλό τοκομερίδιο. Από την άλλη πλευρά, η αγορά αυτή αποτελεί για τις επιχειρήσεις μια δεξαμενή χρηματοδότησης, αφού οι τράπεζες είτε προσφέρουν κεφάλαια με το σταγονόμετρο είτε ζητούν υψηλές εξασφαλίσεις. Επίσης, μια έκδοση ελληνικής εταιρείας στο εξωτερικό εξακολουθεί να τιμολογείται με υψηλά επιτόκια, λόγω του υψηλού ρίσκου της χώρας μας (country risk). Τέλος, τα επιτόκια που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις στα εταιρικά ομόλογα κυμαίνονται από 3,00% έως 4,50% και θεωρούνται ως επιτόκια με τα οποία αισθάνονται ασφαλείς τόσο οι επενδυτές όσο και η επιχείρηση που το αποδέχεται. Οταν οι ανάδοχες τράπεζες τιμολογούν ορθολογικά δίχως υπερτιμήσεις και η αγορά έχει τον τελευταίο λόγο, τότε προκύπτει και η συμφωνία μεταξύ δανειστών-εταιρειών.

Ακόμη επιχειρήσεις και τράπεζες αποκτούν ένα εργαλείο χρηματοδότησης υφιστάμενων και νέων δανείων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τόσο ο δανεισμός όσο και οι νέες επενδύσεις. Υπενθυμίζεται ότι η «Μυτιληναίος» απέκτησε πρόσβαση σε πιστωτικές γραμμές ύψους 1,4 δισ. ευρώ και οδεύει προς επενδύσεις 751 εκατ. ευρώ τουλάχιστον.

Ταυτόχρονα, η υπερκάλυψη στις δύο μεγαλύτερες εκδόσεις, του «Μυτιληναίου» και του ΟΠΑΠ όσο και σε προηγούμενες εκδόσεις, επαναφέρει με έμμεσο τρόπο την ιδέα της αποταμίευσης για τις τράπεζες. Μπορεί να εκταμιεύονται σήμερα κεφάλαια από τις τραπεζικές καταθέσεις, αλλά αυτό πραγματοποιείται εξαιτίας της ελκυστικής απόδοσης και της μορφής του προϊόντος. Οι επενδυτές έχουν την επιλογή να απολαμβάνουν επιτόκια έξι φορές υψηλότερα από τα τρέχοντα τραπεζικά και παράλληλα ανά πάσα στιγμή μπορούν να ρευστοποιήσουν το προϊόν και να στραφούν σε υψηλότερα επιτόκια ακόμα και μέσα στην ίδια την αγορά ομολόγων.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ