ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στον εθνικό σχεδιασμό συμμετέχει το συμβούλιο ΣΕΒ για βιώσιμη ανάπτυξη

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η κυκλική οικονομία και η περιβαλλοντική αδειοδότηση αποτέλεσαν τις βασικές προτεραιότητες του Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΕΒ για το 2016 - 2017. Ο απολογισμός της δράσης των πρωτοβουλιών του εν λόγω συμβουλίου του ΣΕΒ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Το νέο Δ.Σ., που συμπλήρωσε ένα έτος θητείας, εκπροσώπησαν οι κ. Γιάννης Πανιάρας, πρόεδρος και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, γενικός διευθυντής, που εστίασαν στους βασικούς άξονες δράσης του συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης αναλύθηκαν οι προκλήσεις που συνδέονται με την περιβαλλοντική αδειοδότηση των επιχειρήσεων, ενώ επισημάνθηκε η ανάγκη για ένα ενιαίο και ορθολογικό θεσμικό πλαίσιο με πιο απλουστευμένες και ταχύτερες διαδικασίες.

Ειδικότερα ως προς την εφαρμογή των 17 στόχων του ΟΗΕ στην Ελλάδα, το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συμμετέχει στον εθνικό σχεδιασμό με την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων από την πλευρά της επιχειρηματικής κοινότητας και έχει αναθέσει την εκπόνηση ειδικής μελέτης, προκειμένου να καταγραφεί η επίγνωση και η ετοιμότητα των επιχειρήσεων, να αναδειχθούν οι στόχοι (SDGs) που αποτελούν προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις.

Αναφορικά με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, το οποίο διαχρονικά απασχολεί το συμβούλιο, επισημάνθηκε εκ νέου η μικρή συνεισφορά της Ελλάδας στις παγκόσμιες εκπομπές, αλλά και οι δυσανάλογες επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις και τη χώρα από τη μη αντιμετώπιση του ζητήματος. Για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών για την περίοδο 2021 - 2030, το Συμβούλιο συμμετέχει στη διαβούλευση για τη διαμόρφωση των εθνικών σχέσεων, σε συνεργασία με την αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΕΝ. Η παραπάνω πολυετής και γόνιμη συνεργασία επισφραγίστηκε με την εκπροσώπηση του συμβουλίου στο Εθνικό Συμβούλιο Αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής, που αποτελεί το κεντρικό γνωμοδοτικό όργανο του κράτους για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Σχετικά με την κυκλική οικονομία, το Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΕΒ είχε έγκαιρα αναδείξει τις ευκαιρίες για καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη που προκύπτουν και εξακολουθεί να συμμετέχει στον δημόσιο διάλογο με την υποβολή προτάσεων σε σχετικές διαβουλεύσεις για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ