ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η απορρόφηση της ΕΛΒΑΛ από Χαλκόρ ολοκληρώνει τις αλλαγές στη Viohalco

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Την απορρόφηση των δραστηριοτήτων της μη εισηγμένης ΕλβΑλ από την εισηγμένη Χαλκόρ αποφάσισαν τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών. Πρόκειται για την ολοκλήρωση ενός κύκλου μετασχηματισμού του μεγαλύτερου μεταλλουργικού ομίλου της χώρας της Viohalco, που ξεκίνησε το 2013 με τη μετεγκατάσταση της έδρας της εταιρείας στις Βρυξέλλες. Ουσιαστικά δημιουργείται ένας ισχυρός όμιλος με ετήσια έσοδα που θα φθάνουν το 1,6 δισ. ευρώ.

Οπως αναφέρουν στην «Κ» στελέχη του ομίλου Viohalco, η συγχώνευση αυτή έγινε με στόχο την επίτευξη συνεργειών και οικονομιών κλίμακας.
Επίσης, συνεκτιμήθηκε το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες στο Χ.Α. μπορούν να έχουν καλύτερη παρουσία στις κεφαλαιαγορές και στις χρηματαγορές, με αποτέλεσμα την ευχερέστερη χρηματοδότησή τους.

Οι διοικήσεις των δύο εταιρειών ανέθεσαν στον ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο «TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» να προβεί στην αποτίμηση των συγχωνευόμενων εταιρειών και στη σύνταξη της σχετικής έκθεσης αποτίμησης, καθώς και στην ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία «ABACUS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία» να προβεί στη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων εταιρειών και να συντάξει τη σχετική έκθεση. Στη χθεσινή ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο αναφέρεται πως «στη φάση αυτή δεν έχει διενεργηθεί αποτίμηση των συγχωνευομένων εταιρειών, ούτε έχει προταθεί σχέση ανταλλαγής μετοχών. Η Χαλκόρ εκτιμά ότι η σκοπούμενη συγχώνευση θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31/12/2017, ενώ, σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωσή της τελεί υπό την αίρεση της λήψης των, κατά νόμο, αποφάσεων και εγκρίσεων». Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου Βιοχάλκο, «μέσω της εν λόγω συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως, θα δημιουργηθεί μια έντονα εξαγωγική, βιομηχανική και οικονομική οντότητα στον τομέα της επεξεργασίας μη σιδηρούχων μετάλλων, εισηγμένη στο Χ.Α., που θα αξιοποιήσει οικονομίες κλίμακας και συνέργειες που θα προκύψουν».
 

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ