ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξέταση ν/σ για τα ΑΕΙ ζητεί ο ΣΕΒ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Την επανεξέταση συγκεκριμένων άρθρων του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας για την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα ζητάει ο ΣΕΒ, καλώντας την κυβέρνηση «να επαναπροσδιορίσει τη στάση της στην ασκούμενη εκπαιδευτική πολιτική, που απομακρύνει τα πανεπιστήμια από την πραγματική οικονομία, αντί να προάγει τη συνεργασία τους, όπως επιτάσσουν οι διεθνώς καλώς πρακτικές».

Στις θέσεις που κατέθεσε προς το υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο της διαβούλευσης του νομοσχεδίου ο ΣΕΒ, επισημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα προβληματικές η απουσία ρυθμίσεων που θα ενισχύσουν τη συνεργασία των ΑΕΙ με τις επιχειρήσεις, η ανάθεση νέων ρόλων στα ιδρύματα χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, η εισαγόμενη πολυπλοκότητα στην οργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών και η αποθάρρυνση ανάπτυξής τους. Σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης των ΑΕΙ διαπιστώνεται παλινδρόμηση σε διατάξεις προηγούμενων δεκαετιών που επαναφέρουν τους εκπροσώπους των φοιτητικών παρατάξεων στη συνδιοίκηση των πανεπιστημίων, σημειώνει ο ΣΕΒ και επισημαίνει ότι η επιστημονική έρευνα και η συνεργασία γι’ αυτό τον σκοπό με τις επιχειρήσεις, δεν προβλέπεται, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνεται στην πράξη μέσω των μη λειτουργικών οργανωτικών αλλαγών που προωθούνται.

«Σήμερα, διεθνώς, μέρος της αποστολής των ΑΕΙ είναι και η συνεργασία με επιχειρήσεις μέσω παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, επιστημονικών και ερευνητικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών κ.ο.κ. Η ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων πέρα από ενδυνάμωση του ρόλου των πανεπιστημίων και της σχέσης τους με την πραγματική οικονομία μπορεί να οδηγήσει και στην εξασφάλιση πόρων για την κάλυψη οικονομικών αναγκών τους» αναφέρει ο ΣΕΒ και επισημαίνει ότι στο ν/σ εισάγονται διατάξεις που χωρίς να απαγορεύουν ρητά, στην ουσία αποτρέπουν κάθε σχετική προσπάθεια. Επιπλέον, σημειώνει ότι απουσιάζει η πρόβλεψη για αξιολόγηση και πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών από ανεξάρτητους φορείς ώστε να διασφαλίζεται ότι ανταποκρίνονται στις εξελίξεις των επιστημών, αλλά και των σύγχρονων τάσεων στην αγορά εργασίας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ