ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο 1 δισ. μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου για το 2016

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ελαφρώς χαμηλότερα από τα 1,010 δισ. ευρώ του 2015 κινήθηκε το συνολικό ύψος των χρηματικών διανομών (άθροισμα μερισμάτων και επιστροφών κεφαλαίων) που διένειμαν το 2016 οι κερδοφόρες εισηγμένες, προσεγγίζοντας το 1 δισ. ευρώ. Αποτρεπτικά λειτούργησε η αύξηση του φόρου στα μερίσματα από το 10% στο 15% που ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2017. Επίσης, πολλές κερδοφόρες εισηγμένες επέλεξαν να μη διανείμουν μερίσματα, προκειμένου να διακρατήσουν τα κεφάλαια για νέες επενδύσεις αλλά και ως κεφάλαια κίνησης, αφού η έλλειψη ρευστότητας λόγω των capital controls συνεχίζει να ταλαιπωρεί την εγχώρια αγορά.

Το 2015 οι εισηγμένες απέδωσαν προς τους μετόχους τους χρηματικές διανομές συνολικού ύψους 1,010 δισ. ευρώ που κατανέμονται στις εξής κατηγορίες: α) μερίσματα ύψους 680 εκατ. ευρώ, β) προμερίσματα ύψους 78 εκατ. ευρώ, γ) διανομές αποθεματικών ύψους 219 εκατ. ευρώ και δ) επιστροφές κεφαλαίων ύψους 33 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα το 2015 –για τα αποτελέσματα της χρήσης 2014– οι συνολικές χρηματικές διανομές ανήλθαν στο ύψος των 851 εκατ. ευρώ και κατανέμονται ως εξής: α) μερίσματα ύψους 590 εκατ. ευρώ, β) προμερίσματα ύψους 78 εκατ. ευρώ, γ) διανομές αποθεματικών ύψους 31 εκατ. ευρώ και δ) επιστροφές κεφαλαίων ύψους 69 εκατ. ευρώ.

Ακόμη παλαιότερα, το 2014, οι εισηγμένες κατέβαλαν χρηματικές διανομές συνολικού ύψους 582 εκατ. ευρώ και το 2013 το αντίστοιχο ποσό είχε διαμορφωθεί λίγο πάνω από τα 500 εκατ. ευρώ. Το 2013 είχαν μοιράσει μετρητά στους μετόχους τους 38 εταιρείες, το 2014 και το 2015 είχαν μοιράσει μετρητά 47 εταιρείες και το 2016 οι εισηγμένες ήταν 46.

Η φετινή χρονιά, όπως εξελίσσεται, είναι ξεχωριστή για τη συμπεριφορά των εισηγμένων –αφού βελτιώθηκε αισθητά η κερδοφορία τους–, οι οποίες ήδη από το 2014 άρχισαν να αφήνουν πίσω τους τα αρνητικά τρίμηνα λόγω της πολυετούς κρίσης. Οπως εξήγησαν οι διοικήσεις των εισηγμένων στις συνελεύσεις του περασμένου Ιουνίου, επέλεξαν για τα αποτελέσματα της παρελθούσης χρήσης να επιστρέψουν κεφάλαιο προς τους μετόχους μέσω καταβολής μετρητών, αφού έχει ήδη φορολογηθεί αρχικά στην πηγή του, δηλαδή στην κερδοφορία της επιχείρησης. Πάντως, αρκετές εταιρείες παρουσιάσθηκαν συγκρατημένες στο να διανείμουν μέρισμα ή να επιστρέψουν κεφάλαιο προς τους μετόχους και προτιμούν να διακρατούν ρευστότητα μέχρι να επέλθει η ομαλότητα στη χώρα. Εδωσαν βέβαια υπόσχεση ότι εφόσον ολοκληρωθεί ομαλά η φετινή χρονιά, το 2018 θα είναι αρκετά πιο γενναιόδωρες στην καταβολή υψηλότερων μερισμάτων.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι εισηγμένες θα αρχίσουν σταδιακά να χαλαρώνουν έως ένα βαθμό την αμυντική χρηματοοικονομική πολιτική τους όσο ομαλοποιείται και μειώνεται η οικονομική αβεβαιότητα στη χώρα.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ