ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φρένο στην έξοδο εταιρειών από το Χ.Α. με χαμηλές αποτιμήσεις

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Στόχος του νομοσχεδίου είναι να αποτραπεί η συνεχιζόμενη έξοδος εισηγμένων από το Χρηματιστήριο μέσω των δημοσίων προτάσεων με ιδιαίτερα χαμηλές αποτιμήσεις, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Στις 9 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματισθεί να κατατεθεί από το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή το σχέδιο τροποποίησης του νόμου 3461/2006 για τις δημόσιες προτάσεις.

Στόχος είναι να αποτραπεί η συνεχιζόμενη έξοδος εισηγμένων από το Χρηματιστήριο μέσω των δημοσίων προτάσεων με ιδιαίτερα χαμηλές αποτιμήσεις, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνέταξε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η τροποποίηση του νόμου που είχε ψηφισθεί επί υπουργίας Γ. Αλογοσκούφη κρίθηκε απαραίτητη, καθώς «η οικονομική κρίση στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την επιβολή των μέτρων των capital controls έχει προκαλέσει σημαντική μείωση στις τιμές των μετοχών και κατ’ επέκταση στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου, όπου τα τελευταία χρόνια κυμαίνεται σε επίπεδα 20%-25% του ΑΕΠ παρά τη σημαντική μείωση του ΑΕΠ της χώρας λόγω της πολύχρονης κρίσης. Στην αμέσως επόμενη χώρα της Ε.Ε., την Πορτογαλία, ο αντίστοιχος δείκτης της κεφαλαιοποίησης της χρηματιστηριακής αγοράς κυμαίνεται σε επίπεδα άνω του 50% του ΑΕΠ». Το αποτέλεσμα είναι ότι η χρηματιστηριακή αξία (market value) σε σημαντικό αριθμό εισηγμένων δεν αντικατοπτρίζει πλέον την πραγματική αξία (fair value) και έχει προκληθεί στρέβλωση της αποτίμησης των εισηγμένων εταιρειών.

Κατ’ αρχάς στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι την αποτίμηση της δημόσιας πρότασης θα πρέπει να διενεργεί «πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ ή ελεγκτική εταιρεία που να διαθέτει εμπειρία σε αποτιμήσεις επιχειρήσεων και να είναι ανεξάρτητος από τον προτείνοντα της δημόσιας πρότασης και την υπό εξαγορά εισηγμένη και ειδικότερα να μην έχει καμία επαγγελματική σχέση ή συνεργασία τα τελευταία πέντε έτη με τα παραπάνω πρόσωπα ή με πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα για τη δημόσια πρόταση ή είναι συνδεδεμένα με την υπό εξαγορά εταιρεία».

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για να πραγματοποιηθεί αποτίμηση από ανεξάρτητο φορέα πρέπει να ισχύει μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Οι συναλλαγές επί των μετοχών που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης είναι λιγότερες από τα 3/5 των ημερών λειτουργίας του Χρηματιστηρίου, κατά τους 6 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής δημόσιας πρότασης.

2. Το τίμημα, με βάση τη μέθοδο υπολογισμού που ισχύει σήμερα, υπολείπεται του 80% της λογιστικής αξίας ανά μετοχή.

3. Εχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για χειραγώγηση επί των μετοχών που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης, εντός 12 μηνών πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ο προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση. Ακόμα και η περίπτωση που υπάρχει απλώς εκκίνηση σχετικής διαδικασίας από την πλευρά της Ε.Κ. εμπίπτει στην προϋπόθεση αυτή.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ