ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση 8,8% στα έσοδα του ομίλου Quest το πρώτο εξάμηνο του έτους

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Aύξηση εσόδων και διατήρηση καθαρών κερδών παρουσιάζει ο όμιλος Quest στο α΄ εξάμηνο του έτους. Παράλληλα, η εταιρεία εμφανίζει αύξηση λειτουργικών κερδών (EBITDA).

Eιδικότερα, τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 192,1 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,8% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 15,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 17,5% και τέλος τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 4,7 εκατ. ευρώ, όσα δηλαδή ήταν και στο α΄ εξάμηνο του 2016. Τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ωστόσο, παρουσιάζουν αύξηση, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου του 2016 περιελάμβαναν το εφάπαξ έσοδο από την πώληση τριών συνδεδεμένων επιχειρήσεων με την επιχείρηση Quest Energy. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Quest, τα έσοδα από την πώληση των τριών ενεργειακών επιχειρήσεων επηρέασαν τα καθαρά κέρδη προ φόρων της επιχείρησης θετικά κατά 3,0 εκατ. ευρώ. Από την πλευρά των εταιρειών του ομίλου, το σύνολο των επιχειρήσεων παρουσίασε αύξηση εσόδων. Εξαίρεση αποτέλεσε η Quest Energy, τα έσοδα της οποίας υποχώρησαν σε μηδενικά επίπεδα, κυρίως λόγω της αποεπένδυσής της από τις τρεις θυγατρικές της επιχειρήσεις.

Εντυπωσιακή αύξηση εσόδων κατά 54% σημείωσε η θυγατρική του ομίλου CardLink, τα έσοδα της οποίας για τους πρώτους έξι μήνες ανήλθαν σε 14,9 εκατ. ευρώ. Ακολούθησε σε ποσοστιαία αύξηση εσόδων η iStorm (+34%) και η Quest on Line (you.gr), η οποία πέτυχε αυξημένα έσοδα κατά 28%. Η InfoQuest Technologies πέτυχε αύξηση εσόδων κατά 8% φτάνοντας τα 55 εκατ. ευρώ και η ACS πέτυχε αύξηση εσόδων κατά 15%, επιτυγχάνοντας έσοδα 47,8 εκατ. ευρώ. Τέλος η Unisystems πέτυχε αύξηση εσόδων κατά 4%, φτάνοντας τα 43,4 εκατ. ευρώ.

Οι πιο κερδοφόρες δραστηριότητες του ομίλου, ωστόσο, παραμένουν εκείνες στον τομέα των ταχυμεταφορών (ACS Courier) και στον τομέα των ηλεκτρονικών συναλλαγών (Cardlink). Οι δραστηριότητες στους τομείς της πληροφορικής συμβάλλουν οριακά στην κερδοφορία του ομίλου. H μητρική εταιρεία Quest Holdings είχε έσοδα 2,8 εκατ. ευρώ (3,2 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2016) και κέρδη μετά από φόρους 2,3 εκατ. ευρώ (1,8 εκατ. ευρώ).

Κερδοφόρος η BriQ Properties

Συνολικά έσοδα από ενοίκια ύψους 944.000 ευρώ κατέγραψε κατά το φετινό πρώτο εξάμηνο του έτους η BriQ Properties, η νέα εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ομίλου Infoquest. Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας άγγιξαν τις 507.000 ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 426.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της εταιρείας έχουν επιβαρυνθεί με έξοδα εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ύψους 125.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η BriQ Properties έχει εντάξει στο χαρτοφυλάκιό της επτά ακίνητα του ομίλου Infoquest (κυρίως γραφεία και αποθήκες), συνολικής επιφάνειας 36.777 τ.μ. και αξίας 24,3 εκατ. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εισηγμένης ανέρχονταν στο τέλος Ιουνίου σε 4,05 εκατ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ