ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη για ΑΝΕΚ το α΄ 6μηνο

Σε συνέχεια των δύο τελευταίων κερδοφόρων χρήσεων, ο όμιλος της ΑΝΕΚ το α΄ εξάμηνο του 2017 διατήρησε την κερδοφορία του και εμφάνισε σημαντική βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Μικρή άνοδο παρουσίασε και ο κύκλος εργασιών της ΑΝΕΚ το α΄ εξάμηνο του 2017 και ανήλθε σε επίπεδο ομίλου στα 65,3 εκατ. έναντι 65,0 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για το α΄ εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε κέρδη 2,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 9,1 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ