ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κατά 11,7% αυξήθηκε ο δανεισμός των εισηγμένων

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Χρηματιστήριο

Ο καθαρός δανεισμός των 199 εισηγμένων στη λήξη του α΄ εξαμήνου αυξήθηκε κατά 11,7% και ανήλθε στα 22,287 δισ. από 19,948 δισ. που ήταν στις 30 Ιουνίου 2016. Η αιτία για την άνοδο του καθαρού δανεισμού (συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις - ταμειακά διαθέσιμα) οφείλεται κυρίως στην αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού που επέλεξαν οι υγιείς επιχειρήσεις της υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης το δωδεκάμηνο (Ιούνιος 2016 - Ιούνιος 2017) για να υποστηρίξουν τα επενδυτικά τους προγράμματα που αφορούσαν είτε είσοδο σε νέες αγορές του εξωτερικού, είτε εξαγορές ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, είτε ανανέωση γραμμών παραγωγής. Επίσης, αρκετές επιχειρήσεις προχώρησαν σε επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους, ενώ και ο υψηλός φορολογικός συντελεστής (29%) υποχρέωσε πολλές εταιρείες να αυξήσουν τον δανεισμό τους για να αντεπεξέλθουν στις φορολογικές και ασφαλιστικές τους εισφορές προς το κράτος. Η εικόνα αυτή αναμένεται να επιδεινωθεί το β΄ εξάμηνο του 2017, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς, ο συνολικός καθαρός δανεισμός πιθανότατα να προσεγγίσει τα 24-25 δισ. για το σύνολό της.

Η αύξηση του καθαρού δανεισμού συνδέεται άμεσα με την αύξηση του μακροπρόθεσμου δανεισμού των επιχειρήσεων στη λήξη του α΄ εξαμήνου 2017 και διαμορφώθηκε στα 20,9 δισ. από 18,8 δισ. που ήταν στις 30 Ιουνίου 2016. Θα πρέπει να επισημανθεί, πάντως, ότι οριακή άνοδο (0,7%) παρουσίασαν και τα ταμειακά διαθέσιμα των 199 εισηγμένων στη λήξη του φετινού εξαμήνου και έφθασαν τα 9,325 δισ. από 9,262 δισ. στις 30 Ιουνίου 2016. Οι εισηγμένες εταιρείες βίωσαν με έντονο τρόπο την έλλειψη ρευστότητας που προκάλεσε ο έλεγχος στην κίνηση κεφαλαίων, ο οποίος επεβλήθη στις 28 Ιουνίου 2015 και ήδη συμπληρώνονται 28 μήνες. Εάν εξαιρέσουμε μια ομάδα 30 εισηγμένων, που συνεχίζουν να εξυπηρετούν τον δανεισμό τους, αφού έχουν θετική λειτουργική κερδοφορία και υψηλό δείκτη εξωστρέφειας, υπάρχουν ακόμη 140 εισηγμένες που με αγωνιώδη προσπάθεια καταφέρνουν να είναι συνεπείς, τουλάχιστον στους χρόνους αποπληρωμής, για να μπορούν να διατηρούν ανοικτές τις γραμμές πίστωσης. Σήμερα, πολλά από τα δάνεια των 140 εισηγμένων έχουν καταστεί βραχυπρόθεσμα και για κάποιες εταιρείες απαιτητά επειδή δεν πληρούνται οι όροι. Οι εισηγμένες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες και από τα πρώτα αποτελέσματα φαίνεται πως τα επιτόκια μειώνονται σημαντικά και οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπνεύσουν, αφού οι τόκοι θα μειωθούν και θα μπορέσει να βελτιωθεί η τελική γραμμή των αποτελεσμάτων.

Για κάποιες εταιρείες, πάντως, η απλή αναχρηματοδότηση, έστω και με δραστική μείωση του επιτοκίου, ίσως να μην είναι αρκετή, αφού χρειάζεται ισχυρή κεφαλαιακή ένεση προκειμένου να βελτιωθεί ο ισολογισμός. Το σημαντικό από την αναχρηματοδότηση είναι πως, εκτός από ανάσες ρευστότητας, φεύγει και ένας πονοκέφαλος από τους επιχειρηματίες, οι οποίοι τώρα μπορούν να αφιερώσουν τον χρόνο που κερδίζουν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Την τελευταία διετία οι περισσότεροι επιχειρηματίες ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με το να πετύχουν καλύτερους όρους δανεισμού και να εξασφαλίσουν πολύτιμη ρευστότητα και έχουν αφήσει πίσω την αναζήτηση νέων πελατών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ