ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξήθηκαν 17,8% τα κέρδη της Motor Oil το 9μηνο

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ιστορικό υψηλό κερδοφορίας πέτυχε ο όμιλος της Motor Oil στη διάρκεια του φετινού εννεαμήνου, καθώς τα ενοποιημένα μετά από φόρους κέρδη αναρριχήθηκαν στα 228,711 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 17,81% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, που είχαν ανέλθει στα 194,122 εκατ. ευρώ.

H αύξηση των εξαγωγών, τα υψηλά διεθνή περιθώρια διύλισης, το χαμηλότερο κόστος στο μείγμα αργών, καθώς και οι αυξημένες πωλήσεις στην εσωτερική αγορά ήταν οι βασικοί καταλύτες για τις ισχυρές επιδόσεις της Motor Oil, που συγκαταλέγεται στις πιο κερδοφόρες ελληνικές βιομηχανίες καθ’ όλη τη διάρκεια της πολύχρονης κρίσης. Ταυτόχρονα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 5,736 δισ. ευρώ έναντι 4,474 δισ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας άνοδο 28,20%.

Η διοίκηση της Motor Oil, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2017, αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού 0,30 ευρώ ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2017. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15% επί των μερισμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Να αναφέρουμε ότι η διοίκηση της Motor Oil πρότεινε στη φετινή ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Ιουνίου 2017 –και το σώμα των μετόχων ενέκρινε– τη διανομή συνολικού μεικτού μερίσματος για τη χρήση 2016 ποσού 99.704.682 ευρώ (ή ποσού 0,90 ευρώ ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι είχε καταβληθεί και αναγνωριστεί ως μεικτό προμέρισμα χρήσης 2016 ποσό 22.156.596 ευρώ (ή ποσό 0,20 ευρώ ανά μετοχή) από τον Δεκέμβριο του 2016, ενώ το υπόλοιπο ποσό 77.548.086 ευρώ (ή ποσό 0,70 ευρώ ανά μετοχή) αναγνωρίστηκε τον Ιούνιο και κατεβλήθη τον Ιούλιο του 2017. Κύριοι μέτοχοι της εταιρείας είναι η Petroventure Holdings Limited με ποσοστό 40% και η Doson Investments Company με ποσοστό 5,9%.

Ο πιστωτικός κίνδυνος του ομίλου αφορά κυρίως τις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις. Ο όμιλος έχει σημαντική συγκέντρωση των απαιτήσεών του, κυρίως λόγω της μητρικής εταιρείας όπου μεγάλο ποσοστό αυτών αφορά περιορισμένο αριθμό πελατών, οι οποίοι όμως είναι κυρίως διεθνούς κύρους πετρελαϊκές εταιρείες. Συνεπώς, έτσι περιορίζεται σημαντικά ο πιστωτικός κίνδυνος. Οι εταιρείες του ομίλου έχουν συμβάσεις για συναλλαγές με τους πελάτες τους, βασισμένες στην εξέλιξη των διεθνών τιμών. Επίσης, ο όμιλος κατά κανόνα λαμβάνει εγγυητικές επιστολές από τους πελάτες του ή εγγράφει υποθήκες, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων, οι οποίες κατά την 30/9/2017 ήταν 25,5 εκατ. ευρώ. Οσον αφορά τις απαιτήσεις των θυγατρικών Avin Oil ΑΒΕΝΕΠ, Coral A.E., Coral Gas ΑΕΒΕΥ και LPC Α.Ε.», αυτές κατανέμονται σε έναν ευρύ αριθμό πελατών, συνεπώς δεν υφίσταται συγκέντρωσή τους και κατά συνέπεια περιορίζεται ο πιστωτικός κίνδυνος.

Ο όμιλος προσπαθεί να ρυθμίζει έτσι την πιστωτική πολιτική προς τους εγχώριους πελάτες και να περιορίζει ανάλογα τις ημέρες πίστωσης που παρέχει, ώστε να ελαχιστοποιεί τον οποιοδήποτε πιστωτικό κίνδυνο από αυτούς. Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό χρηματικών διαθεσίμων και εγκεκριμένων γραμμών τραπεζικών πιστώσεων που χρησιμοποιούνται εφόσον συντρέχει λόγος. Η διοίκηση του ομίλου για την αντιμετώπιση κινδύνων ρευστότητας φροντίζει να εξασφαλίζει την ύπαρξη επαρκών διαθεσίμων πιστωτικών ορίων, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα. Επιπλέον ο κύριος όγκος του δανεισμού του ομίλου αφορά μακροπρόθεσμο δανεισμό, που διευκολύνει στην καλύτερη διαχείριση της ρευστότητας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ