ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 4,3 εκατ. τα κέρδη του ομίλου Fourlis το 9μηνο

Οι πωλήσεις της ΙΚΕΑ διαμορφώθηκαν συνολικά σε 207,9 εκατ. το εννεάμηνο. Η μείωση προέρχεται από την Ελλάδα, καθώς εδώ οι πωλήσεις της ΙΚΕΑ υποχώρησαν κατά 5,1%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκαν κατά 9,7%.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Τα αθλητικά είδη εντός και εκτός ελληνικών συνόρων και η δραστηριότητα στο εξωτερικό στη λιανική οικιακού εξοπλισμού μέσω ΙΚΕΑ βρίσκονται πίσω από τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του ομίλου Fourlis για το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2017. Η αυξημένη συνεισφορά των αγορών εκτός Ελλάδας φαίνεται και από το γεγονός ότι το 60,9% των πωλήσεων στο εννεάμηνο έχει γίνει στην Ελλάδα έναντι ποσοστού 63,8% ολόκληρο το 2016, ενώ στο εξωτερικό έχει πραγματοποιηθεί το 39,1% των πωλήσεων έναντι 36,2% ολόκληρο το οικονομικό έτος 2016.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες η εισηγμένη, οι πωλήσεις της στο εννεάμηνο ανήλθαν συνολικά σε 313,7 εκατ. ευρώ έναντι 311,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016, καταγράφοντας μικρή αύξηση 0,6%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 26,5 εκατ. ευρώ έναντι 25,6 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2016.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας έφτασαν τα 4,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,3 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Οι πωλήσεις της ΙΚΕΑ διαμορφώθηκαν συνολικά σε 207,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017 έναντι 209 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2016. Η μείωση προέρχεται από την Ελλάδα, καθώς εδώ οι πωλήσεις της ΙΚΕΑ υποχώρησαν κατά 5,1%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκαν κατά 9,7%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων στην εν λόγω δραστηριότητα (λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων) διαμορφώθηκαν σε 19,4 εκατ. ευρώ έναντι 18,7 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2016, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ το 2016.

Καλύτερη είναι η εικόνα στη λιανική αθλητικών ειδών, καθώς οι πωλήσεις παρουσίασαν στο εννεάμηνο αύξηση 3% σε σύγκριση με πέρυσι, φτάνοντας στο εννεάμηνο τα 105,8 εκατ. ευρώ έναντι 102,7 εκατ. ευρώ το 2016. Οι πωλήσεις στην Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά 1,7%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες κατά 4,4%. Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών είχε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 7,9 εκατ. ευρώ έναντι 8,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016, ενώ παρουσίασε κέρδη προ φόρων 600.000 ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά επτά καταστήματα ΙΚΕΑ, πέντε των οποίων στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης, ο όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 128 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων «Intersport» αποτελείται από 50 καταστήματα στην Ελλάδα, 29 στη Ρουμανία, 24 στην Τουρκία, 7 στη Βουλγαρία και 4 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 12 καταστήματα «The Athlete’s Foot» στην Ελλάδα και 2 στην Τουρκία.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ