ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανοδος πωλήσεων, κερδών για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σημαντική βελτίωση κατέγραψαν τα οικονομικά αποτελέσματα της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής κατά το φετινό εννεάμηνο. Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 208,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 40,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 19,1 εκατ. ευρώ, από 13,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 37,4%. Συνολικά κατά το φετινό εννεάμηνο, η εισηγμένη πραγματοποίησε επενδύσεις της τάξεως των 178 εκατ. ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, η καθαρή δανειακή της θέση δεν αυξήθηκε αντίστοιχα, καθώς διαμορφώθηκε σε 636 εκατ. ευρώ, έναντι 599 εκατ. ευρώ στο τέλος του φετινού δεύτερου τριμήνου.

Οπως ανέφερε χθες η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 125,5 εκατ. ευρώ έναντι 104,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αυξημένα κατά 20%. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν σε 30,2 εκατ. ευρώ, έναντι 18,6 εκατ. ευρώ κατά το περσινό εννεάμηνο, ενώ τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας περιορίστηκαν φέτος σε 8,2 εκατ. ευρώ, έναντι 24,6 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 106,8 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 35,4% σε ετήσια βάση.

Σήμερα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου ανέρχεται σε 941 MW, εκ των οποίων 516 MW βρίσκονται εγκατεστημένα στην Ελλάδα, 293 MW στις ΗΠΑ, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία. Ταυτόχρονα, ο όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή –ή έτοιμες προς κατασκευή– εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 208 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.149 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ευρώπη και την Αμερική. Πρόθεση της διοίκησης του ομίλου είναι η παραπάνω δυναμικότητα να είναι στο σύνολό της λειτουργική έως το τέλος του 2018, καθώς δρομολογείται η ανάπτυξη νέων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των προσεχών μηνών. Απώτερος και νέος μακροπρόθεσμος στόχος της εισηγμένης είναι να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριότητάς της.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ