ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Interamerican: αύξηση παραγωγής 76% στα αμοιβαία

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σε βελτιώσεις στα προγράμματα Capital προχωράει η Interamerican, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική επιλογή να αναπτύξει σταδιακά την παρουσία της στην αγορά των συνταξιοδοτικών-αποταμιευτικών (unit linked) προϊόντων, ενισχύοντας τις προοπτικές της προϊοντικής γραμμής της.

Ηδη, η εταιρεία έκλεισε το 2017 με αύξηση παραγωγής 76% σε σχέση με το 2016, ενώ τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ανέρχονται σε 435 εκατ. ευρώ.

Η στρατηγική τής Interamerican περιλαμβάνει, παράλληλα, την πιστοποίηση σε unit linked προϊόντα των περισσοτέρων συνεργατών του εταιρικού δικτύου πωλήσεων, την επίτευξη υψηλής διατηρησιμότητας και τη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, στο επίπεδο των υπηρεσιών και της ευελιξίας.

Συγκεκριμένα, για τη διεύρυνση των επενδυτικών επιλογών στα προγράμματα Capital, η εταιρεία προσέθεσε στις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες με μεγάλους επενδυτικούς οίκους (BlackRock, JP Morgan, Picted, Amundi) μια νέα συνεργασία, με τον οίκο Franklin Templeton Investments. Ακόμη, η Interamerican αναδιαμόρφωσε το πλήθος των προσφερομένων αμοιβαίων κεφαλαίων, αποσκοπώντας στη διαμόρφωση μιας πιο ορθολογικής σύνθεσης της πρωτοποριακής πλατφόρμας ανοικτής αρχιτεκτονικής του Capital. Η εταιρεία διαθέτει σήμερα 3 αμοιβαία κεφάλαια διαθέσιμων, 10 ομολογιακά, 4 μεικτά και 21 μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής από τα διατιθέμενα αμοιβαία κεφάλαια τόσο κατά την έκδοση όσο και κατά την αλλαγή επενδυτικής πολιτικής, που μπορεί να πραγματοποιηθεί για τον επενδυτή οποιαδήποτε στιγμή. Σημαντική είναι, επίσης, η μείωση του χρόνου για την έκδοση συμβολαίων σε μόλις δύο εργάσιμες ημέρες –σε νέες διαθέσεις– όσον αφορά στο πρόγραμμα Capital Invest.

Το σύστημα αποταμίευσης και επένδυσης Interamerican Capital χαρακτηρίζεται από δύο πυλώνες: τον πυλώνα αποταμίευσης-σύνταξης, μέσω των προγραμμάτων περιοδικών καταβολών Capital Save και Capital Pension, και τον πυλώνα της επένδυσης, μέσω του προγράμματος εφάπαξ καταβολής Capital Invest.

Οι δύο πυλώνες έχουν κοινή πλατφόρμα το σύνολο των διατιθεμένων αμοιβαίων κεφαλαίων, τα οποία διαχειρίζονται οι συνεργαζόμενοι επενδυτικοί οίκοι.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ