ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

928,4 εκατ. ευρώ το μέρισμα του Δημοσίου από τα κέρδη της ΤτΕ για τη χρήση 2017

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σχεδόν 1 δισ. ευρώ θα εισπράξει για τη χρήση του 2017 το ελληνικό Δημόσιο ως μέρισμα από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Αναλυτικά, η ΤτΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη 941,8 εκατ. ευρώ, έναντι 1,09 δισ. ευρώ το 2016, και από αυτά, τα 928,4 εκατ. ευρώ θα διοχετευθούν στο ελληνικό Δημόσιο ενώ 9,5 εκατ. ευρώ στους μετόχους (μέρισμα 0,47712 ανά μετοχή).

Η ισχυρή κερδοφορία της ΤτΕ για ακόμα ένα έτος οφείλεται κατά κύριο λόγο στον υψηλού κόστους έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (ELA) με τον οποίο επιβαρύνονται οι τράπεζες, κόστος που μεταφέρεται στο κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Εν πολλοίς τα υπερκέρδη της ΤτΕ (που το 98,6% αυτών καταλήγουν στα δημόσια ταμεία) από τον «ακριβό» ELA είναι ακόμα μία έμμεση επιβάρυνση –ύψους σχεδόν 1 δισ. ευρώ– που βαραίνει τον υπερφορολογημένο ιδιωτικό τομέα. Υπενθυμίζεται ότι το 2014 η άντληση ELA από τις εγχώριες τράπεζες είχε μηδενιστεί για να εκτοξευτεί το 2015 στα 90 δισ. ευρώ, αποτέλεσμα της «διαπραγμάτευσης» του 2015 που οδήγησε τη χώρα ένα βήμα πριν από τον εξοστρακισμό της από την Ε.Ε. και την επιβολή κεφαλαιακών περιορισμών στο τραπεζικό σύστημα.

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της ΤτΕ, τα συνολικά καθαρά έσοδα από την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος, τις πράξεις παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα, τους τόκους των χαρτοφυλακίων, τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 1.441,7 εκατ., έναντι 1.728,2 εκατ. στη χρήση 2016, σημειώνοντας μείωση κατά 16,6%. Η μείωση οφείλεται στην αποκλιμάκωση του ELA το 2017, αποτέλεσμα της σταδιακής βελτίωσης των συνθηκών ρευστότητας μετά το πρώτο τετράμηνο του 2017. Τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 1.310,8 εκατ., έναντι 1.595,1 εκατ. την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 17,8%.

Τα συνολικά έξοδα της τράπεζας, πλην προβλέψεων (δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, αποσβέσεις, λοιπές δαπάνες διαχείρισης και λοιπά έξοδα), διαμορφώθηκαν σε 391,3 εκατ., έναντι 331,4 εκατ. την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 59,9 εκατ. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα λοιπά έξοδα ύψους 52,4 εκατ., που αφορούν κυρίως την έκτακτη εισφορά χρήσεων 2008 και 2009 που κατέβαλε. Σχηματίστηκαν προβλέψεις ύψους 108,6 εκατ. ευρώ στη χρήση 2017. Η πρακτική σχηματισμού προβλέψεων και αποθεματικών ακολουθείται στο πλαίσιο της –εφαρμοζόμενης από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες του ευρωσυστήματος– αρχής της συντηρητικότητας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤτΕ, «μέσω του σχηματισμού επαρκών προβλέψεων, ισχυροποιείται η οικονομική θέση της τράπεζας, ώστε αυτή να αντεπεξέρχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί και στους κινδύνους που αναλαμβάνει».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ