ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη και αύξηση πωλήσεων για την ΕΒΖ το 2017

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Σε νέο στάδιο συζητήσεων με την πιστώτρια τράπεζα για το σχήμα αναδιάρθρωσης του δανεισμού της είναι η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Δύο χρόνια εκτός διαπραγμάτευσης από το Χρηματιστήριο συμπλήρωσε την 1η Μαρτίου η ΕΒΖ. Χθες η διοίκηση υπό τον κ. Παναγιώτη Αλεξάκη, πρώην επικεφαλής του Χρηματιστηρίου Αθηνών, πραγματοποίησε το αυτονόητο για τη φήμη της εταιρείας και τον σεβασμό προς τους μετόχους, όπως επιτάσσει η εταιρική διακυβέρνηση και δημοσίευσε με καθυστέρηση 12 μηνών τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015-2016 και με καθυστέρηση 8 μηνών τη χρήση 2016-2017. Ο ορκωτός ελεγκτής δήλωσε αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος για τις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις, καθώς όπως σημειώνει χαρακτηριστικά: «Η ΕΒΖ είναι σε νέο στάδιο συζητήσεων με την πιστώτρια τράπεζα για το σχήμα αναδιάρθρωσης του δανεισμού της.

Οι συζητήσεις με την πιστώτρια τράπεζα είναι σε εξέλιξη, αλλά μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει γραπτή οριστική συμφωνία για την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης του δανεισμού, καθώς και για το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στην εταιρεία μετά την αναδιάρθρωση αυτή, συνθήκες οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως τεκμήρια για τη θεμελίωση της έκφρασης συμπεράσματος». Σύμφωνα με την ετήσια λογιστική κατάσταση για τη χρήση 2016-2017 τα συνολικά καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας παρουσίασαν κέρδη 3,296 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 42,040 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος (2015-2016). Αύξηση 52,78% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2017 σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ανήλθε σε 176,777 εκατ. ευρώ έναντι 115,71 εκατ. ευρώ το 2016. Οπως αναφέρει η εταιρεία στις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις 2016-2017, το μεικτό περιθώριο κέρδους έγινε θετικό και από αρνητικό περιθώριο 3,964 εκατ. ευρώ το 2016 διαμορφώθηκε σε θετικό 27,653 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση, με ημερομηνία 5 Μαρτίου 2018, σημειώνει στην έκθεσή της προς τους μετόχους ότι «μέχρι σήμερα ουδεμία επίσημη πρόταση από ενδιαφερόμενες εταιρείες για συνεργασία έχει υποβληθεί από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο μέρος, καθώς επίσης ουδεμίας μορφής δέσμευση υφίσταται για την ΕΒΖ Α.Ε., ενώ το χρονοδιάγραμμα των ως άνω συναντήσεων παραμένει ανοικτό». Επίσης, στο πλαίσιο της εκπόνησης του αναθεωρημένου σχεδίου επιχειρηματικής δράσης (business plan) εξετάζονται τα εξής: α) περαιτέρω μείωση του κόστους μισθοδοσίας, β) κινήσεις για μείωση του κόστους ενέργειας, γ) περιορισμοί λοιπών λειτουργικών δαπανών, δ) μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της αύξησης των καλλιεργούμενων στρεμμάτων και ε) έμφαση σε νέα καινοτόμα προϊόντα και υποπροϊόντα της ζάχαρης. Λόγω της δυσμενούς οικονομικής θέσης της εταιρείας, η διοίκηση έχει προχωρήσει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης στην οποία προβλέπεται η μείωση του κόστους μισθοδοσίας για τρία έτη ως εξής: από 01/04/2016 κατά 19%, από 01/01/2017 κατά 10% και από 01/01/2018 κατά 10%.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ