ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο Δημόσιο το 36,25% της εταιρείας υδρογονανθράκων

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ενα ξεχωριστό ιδιοκτησιακό καθεστώς, στο οποίο το Δημόσιο θα έχει αυξημένο ποσοστό και ενισχυμένο ρόλο, θα διαμορφωθεί για τις δραστηριότητες των ΕΛΠΕ στους υδρογονάνθρακες μετά την ολοκλήρωση της πώλησης.

Οι παραχωρήσεις που έχουν αποκτήσει τα ΕΛΠΕ σε έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων θα περάσουν σε μία 100% θυγατρική holding εταιρεία, στην οποία το Δημόσιο μετά την ολοκλήρωση της πώλησης και με τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα κατέχει άμεσα και έμμεσα ποσοστό 36,25%. Ειδικότερα, η συμφωνία μετόχων προβλέπει: «Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης, η Ελληνική Δημοκρατία θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει άμεσα το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της Exploration Holding Company, μέσω αύξησης κεφαλαίου της τελευταίας. Η εταιρεία (ΕΛΠΕ) θα παραιτηθεί από το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου και μετά την αύξηση, θα κατέχει άμεσα το 75% της Exploration Holding Company. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα βασιστεί σε συμφωνηθείσα διαδικασία αποτίμησης, την οποία θα φέρει σε πέρας εξωτερικός ανεξάρτητος αποτιμητής. Η όλη διαδικασία θα λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση της πώλησης (των ΕΛΠΕ) και πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών από την πώληση. Τα μέρη συμφωνούν ότι τα παραπάνω θα αποτυπώνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα περιγράφονται με περισσότερες λεπτομέρειες στα έγγραφα των δεσμευτικών προσφορών».

Τα ΕΛΠΕ έχουν εξασφαλίσει δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις εξής περιοχές: Πατραϊκός (EΛΠΕ 50% ως operator και Edison 50%), block 2 στο Ιόνιο (Total 50% operator, EΛΠΕ 25% και Edison 25%), Αρτα – Πρέβεζα και ΒΔ Πελοπόννησος. Επιπλέον είναι σε στάδιο διαπραγμάτευσης των συμβάσεων μίσθωσης με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας των Περιοχών 1 στο Ιόνιο και 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο. Παράλληλα διεκδικούν υποθαλάσσιες περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης μέσω κοινοπραξίας με την Total και την ExxonMobil και στο Ιόνιο σε κοινοπραξία με τη Repsol.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ