ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ομάδα... task force για τις αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες

Η επταμελής ομάδα εργασίας, που θα ελέγχει τις νέες τιμές ζώνης, απαρτίζεται από εφοριακούς, στελέχη πληροφορικής, μηχανικούς, στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος και της Στατιστικής.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Δυσκολίες στην αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών αντιμετωπίζουν οι επιτροπές του υπουργείου Οικονομικών, με αποτέλεσμα η πολιτική ηγεσία να αναγκασθεί να συστήσει ομάδα εργασίας για τον σκοπό αυτό.

Συγκεκριμένα, η δευτεροβάθμια επιτροπή που είχε αναλάβει αρχικώς το «φιλτράρισμα» των τιμών ζώνης (που κατατέθηκαν από τους εκτιμητές ακινήτων) χρειάζεται υποβοήθηση από ειδικούς.

Ετσι, συστάθηκε επταμελής ομάδα που απαρτίζεται από εφοριακούς, στελέχη πληροφορικής, μηχανικούς, στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος και της Στατιστικής και όπως σημειώνουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών, η επεξεργασία των εισηγήσεων των εκτιμητών θα είναι αυστηρά οικονομετρική, δηλαδή τεχνική και διόλου πολιτική.

Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, στις περιπτώσεις που η ομάδα εργασίας διαπιστώνει σύγκλιση τιμών σε κάποια περιοχή από τις εισηγήσεις των εκτιμητών δεν θα αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία στη δευτεροβάθμια επιτροπή. Θα επικυρώνει τις εισηγήσεις και θα αποστέλλονται στην πολιτική ηγεσία.

Εάν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, θα συστήνουν στη δευτεροβάθμια πώς πρέπει να διαμορφωθούν οι τιμές και η τελευταία θα λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις. Με βάση τα ανωτέρω, οι νέες αντικειμενικές αξίες το πιθανότερο είναι να τεθούν σε ισχύ στις αρχές Ιουνίου. Αμέσως μετά την ανακοίνωση των νέων τιμών, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα ξεκινήσει τις διαδικασίες, έτσι ώστε να διαπιστώσει ποιοι πλήττονται και θα πληρώσουν υψηλότερο ΕΝΦΙΑ και ποιοι όχι. Τα αποτελέσματα αυτά θα δοθούν εκ νέου στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, που θα λάβει τις οριστικές αποφάσεις για το αν θα αλλάξουν οι συντελεστές του ΕΝΦΙΑ (διαδικασία που θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη) ή όχι.

Εργο, λοιπόν, της ομάδας εργασίας, είναι:

1. Ο προσδιορισμός της «βέλτιστης εκτίμησης» αναφορικά με τις εκτιμήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών, οι οποίες θα έχουν υποβληθεί στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 

2. Η διατύπωση της τελικής εισήγησης τιμών ζωνών προς την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας για τις τιμές που δεν θα παραπεμφθούν στην τριμελή δευτεροβάθμια επιτροπή.

3. Ο προσδιορισμός του τρόπου επιλογής των τιμών εκκίνησης, οι οποίες, λόγω αδυναμίας ασφαλούς προσδιορισμού τους, θα παραπεμφθούν στην τριμελή δευτεροβάθμια επιτροπή.

4. Ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, βάσει της οποίας θα καταλήξει η ανωτέρω αναφερόμενη δευτεροβάθμια επιτροπή στην τελική εισήγησή της προς τον υπουργό Οικονομικών.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ