ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στόχος της ElvalHalcor η έως και 100% αύξηση παραγωγής με την επένδυση στα Οινόφυτα

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Στην αύξηση της παραγωγής έως και στο 100% στοχεύει η Elval Halcor με τη νέα επένδυση ύψους 150 εκατ. ευρώ στα Οινόφυτα Αττικής. Η νέα επένδυση αφορά στη νέα εγκατάσταση παραγωγής ενός νέου τετραπλού θερμού ελάστρου. Η επένδυση θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2020 και γίνεται με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ), η οποία και τη χρηματοδοτεί σε ποσοστό περίπου 46%, δηλαδή με 70 εκατ. ευρώ.

Η νέα εγκατάσταση

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν στελέχη της εταιρείας κατά τη χθεσινή παρουσίαση της ElvalHalcor στην Ενωση Θεσμικών Επενδυτών, η νέα εγκατάσταση σε πρώτη φάση το 2020 θα οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής κατά 20%, αλλά καθώς θα ολοκληρώνεται η επένδυση η παραγωγή θα υπερδιπλασιαστεί.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επένδυση θα επιτρέψει στην ElvalHalcor να ενισχύσει την παρούσα θέση της στις αγορές προϊόντων αλουμινίου για συσκευασίες, μεταφορικά μέσα, βιομηχανικές και αρχιτεκτονικές εφαρμογές, και την περαιτέρω ενίσχυση στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και της αεροναυπηγικής.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα 2017, η εταιρεία πέρυσι πέτυχε θεαματικές επιδόσεις. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διευρύνθηκε κατά 21,5% και ανήλθε σε 1,86 δισ. ευρώ έναντι 1,53 δισ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους και αποσβέσεις (EBITDA) σε ετήσια βάση ανήλθαν σε 160,5 εκατ. ευρώ έναντι 124,7 εκατ. ευρώ το 2016 (+29%). Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 63,9 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια από το 2016. Σημειώνεται ότι τα δημοσιευμένα αποτελέσματα είναι διαφοροποιημένα, λόγω της περυσινής συγχώνευσης των εταιρειών ΕΛΒΑΛ και ΧΑΛΚΟΡ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών επηρεάστηκε θετικά τόσο από την αύξηση του όγκου πωλήσεων (+7%), όσο από τις ανοδικές τιμές των μετάλλων (περισσότερο από 20% σε χαλκό και αλουμίνιο). Παράλληλα, η μείωση του βιομηχανικού κόστους και η βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών συνετέλεσαν στη θεαματική αύξηση της κερδοφορίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεταβολή της μέσης τιμής των πρώτων υλών συνέβαλε με 26 εκατ. ευρώ στα κέρδη EBITDA, ενώ η μεταβολή του όγκου πωλήσεων κατά 8 εκατ. ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι δύο βασικοί άξονες δραστηριοτήτων της ElvalHalcor, παραγωγή προϊόντων χαλκού (πρώην ΧΑΛΚΟΡ) και αλουμινίου (πρώην ΕΛΒΑΛ), παρουσιάζουν και οι δύο ισχυρή ανοδική πορεία. Ο κλάδος του χαλκού παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής (+15,4%) έναντι του κλάδου αλουμινίου (+3,2%). Επίσης και οι δύο βασικοί τομείς λειτουργούν με κέρδος, δεδομένου ότι η δραστηριότητα αλουμινίου παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους 54 εκατ. ευρώ και του χαλκού ύψους 10 εκατ. ευρώ.
Τέλος, πέρυσι η ElvalHalcor διεύρυνε το προσωπικό της κατά περίπου 5%.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ