ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Moody’s: Θετικά τα αποτελέσματα του stress test για τις τράπεζες

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ως πιστωτικά θετικό γεγονός χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα του stress test η Moody’s, σημειώνοντας ότι καμία εγχώρια τράπεζα δεν απαιτείται να προχωρήσει σε ενίσχυση κεφαλαίων για να καλύψει δυνητικές απώλειες. Σύμφωνα με την έκθεση του αμερικανικού οίκου, οι ελληνικές τράπεζες δεν χρειάζεται να συγκεντρώσουν πρόσθετα κεφάλαια και αυτό τους δίνει πίστωση χρόνου ώστε να εστιάσουν στη μεγάλη πρόκληση του κλάδου: τη μείωση του υψηλού αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων (NPEs).

Σημειώνει ότι η άσκηση δεν περιελάμβανε τη διαδικασία αξιολόγησης ενεργητικού (Asset Quality Review) όπως συνέβη με το stress test του 2015, αλλά στρεσάρισμα των ισολογισμών βάσει ενός βασικού και ενός δυσμενούς σεναρίου για την πορεία της ελληνικής οικονομίας για την τριετία 2018-2020. Το δυσμενές σενάριο έδειξε απομείωση του μέσου δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET1) κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες.

Στο δυσμενές σενάριο, η Alpha Bank είχε δείκτη CET1 στο 9,7% και η Πειραιώς τη χαμηλότερη επίδοση με 5,9%. Οπως τονίζεται στην ανάλυση, αν και η άσκηση έγινε με στατική μεθοδολογία με βάση τον ισολογισμό του 2017, έλαβε υπόψη στα αποτελέσματα της Eurobank τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε ομόλογα Tier 2 (που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο), μετατροπή που οδήγησε σε μείωση του δείκτη CET1 κατά 250 μονάδες βάσης.

Επιπλέον η άσκηση ενσωματώνει και την επίπτωση στα κεφάλαια από την εφαρμογή του νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου (IFRS9), ενώ αγνοεί θετικούς παράγοντες για τις τράπεζες όπως οι πωλήσεις στοιχείων του ενεργητικού που δεν είχαν ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2017. Για παράδειγμα, η πώληση των δραστηριοτήτων Ρουμανίας από τη Eurobank έχει θετική επίδραση 40 μονάδων βάσης στον δείκτη CET1 της τράπεζας.

Μετά τα stress tests, σημειώνει η Moody’s, οι διοικήσεις των τραπεζών θα επικεντρωθούν στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού τους για την αντιμετώπιση των NPEs και την επίτευξη των στόχων μείωσής τους.

Σύμφωνα με αυτούς, τα NPEs πρέπει να μειωθούν σε περίπου 65 δισ. ευρώ στα τέλη του 2019 από περίπου 96 δισ. ευρώ στο τέλος του 2017, που αντιστοιχεί στο περίπου 49% των συνολικών χορηγήσεων, το οποίο αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό καθυστερήσεων στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Τέλος, η Moody’s σημειώνει ότι παρά την αντοχή που επέδειξε η κεφαλαιακή βάση των τραπεζών μεγάλο μέρος των κεφαλαίων αυτών αποτελεί η αναβαλλόμενη φορολογία (DTAs). Ετσι, σε περίπτωση που οι τράπεζες έχουν ζημίες το Δημόσιο θα καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί σε αναβαλλόμενο φόρο, λαμβάνοντας ως αντιστάθμισμα μετοχές. Οπως αναφέρει, το συντριπτικό ποσοστό των DTAs –περίπου 16 δισ. ευρώ– είναι επιλέξιμο για μετατροπή σε tax credits που πληρώνονται από το Δημόσιο, αν οι τράπεζες έχουν ζημίες. Τα DTAs αντιστοιχούν σε περίπου 55% των κεφαλαίων των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών τον Δεκέμβριο του 2017.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ