ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόταση Ευρωδικαστηρίου για πρόστιμο 13 εκατ. στην Ελλάδα για τα ΕΝΑΕ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Πρόστιμο 13.000.000 ευρώ ζητεί να καταβάλει η Ελλάδα ο γενικός εισαγγελέας Μέλχιορ Γουέιτλετ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την υπόθεση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά (ΕΝAE).

Τη μη συμμόρφωση δηλαδή της χώρας με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου περί ανάκτησης κρατικών επιδοτήσεων, που σήμερα με τις προσαυξήσεις έχουν ξεπεράσει τα 670 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, ο εισαγγελέας ζητεί από το Δικαστήριο και την επιβολή προστίμου άλλων 9.500.000 ευρώ εάν δεν έχει ανακτήσει τις επιδοτήσεις εντός εξαμήνου από την έκδοση της απόφασης, που θα αυξάνεται κατά 2.000.000 ευρώ για κάθε επόμενο εξάμηνο που θα παραμένει ανοικτή η υπόθεση. Το Δικαστήριο, στο οποίο συζητήθηκε προ διμήνου η υπόθεση, θα αποφασίσει την ποινή το αμέσως επόμενο διάστημα.

Αυστηρότητα

Οι προτάσεις του εισαγγελέα είναι αυστηρές, όπως αναμενόταν, και μένει να φανεί κατά πόσον θα υιοθετηθούν. Η Ελλάδα έχει ήδη θέσει τα ΕΝΑΕ σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης και τα περιουσιακά τους στοιχεία θα εκπλειστηριαστούν από τον ειδικό διαχειριστή εντός 12μήνου. Η απόφαση υπαγωγής των ΕΝΑΕ σε αυτό το καθεστώς ήρθε μόλις λίγες ημέρες πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για λόγους που δεν είναι ευθύνης του ελληνικού Δημοσίου (προσφυγές στη διεθνή διαιτησία κ.λπ.). Ομως με δεδομένο πως η εκτέλεση της απόφασης της ανάκτησης των επιδοτήσεων εκκρεμεί από την 28η Ιουνίου του 2012, νομικοί κύκλοι εκφράζουν περιορισμένη αισιοδοξία για επιεική απόφαση.

Το 2015, οι ελληνικές αρχές απέστειλαν στα ENΑΕ ένταλμα εισπράξεως ύψους 523.352.889,23 ευρώ, το οποίο αντιστοιχούσε περίπου στο 80% του προς ανάκτηση ποσού. Τα ελληνικά δικαστήρια απέρριψαν την αίτηση αναστολής εκτελέσεως που άσκησαν τα ΕΝΑΕ. Στις 3 Φεβρουαρίου 2017 κίνησαν οι ελληνικές φορολογικές αρχές διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως κατά των περιουσιακών στοιχείων των ΕΝΑΕ που συνδέονταν με τις εμπορικές τους δραστηριότητες, στο πλαίσιο της οποίας κατέσχεσαν δύο πλωτές δεξαμενές στις 21 Μαρτίου 2017. Επιπλέον, στις 6 Φεβρουαρίου 2017, οι ελληνικές αρχές προέβησαν σε κατασχέσεις εις χείρας τριών τραπεζών στις οποίες διατηρούσαν λογαριασμούς τα ΕΝΑΕ. Εντούτοις, ελλείψει καταθέσεων, δεν ανακτήθηκε κανένα ποσό.

Στις 27 Ιουνίου 2017, οι ελληνικές αρχές κάλεσαν τα ΕΝΑΕ να ρυθμίσουν το εναπομείναν 20% του ποσού τής προς ανάκτηση ενισχύσεως (συμπεριλαμβανομένων των τόκων έως τις 30 Ιουνίου 2017), ήτοι 95.098.200,99 ευρώ.

Στις 22 Φεβρουαρίου 2017, η Επιτροπή κατέθεσε στο ΔΕΕ τη δεύτερη προσφυγή παραβάσεως κατά της Ελλάδας, θεωρώντας ότι, πλέον των δέκα ετών κατόπιν της εκδόσεως της αποφάσεως 2009/610, η Ελλάδα δεν την είχε ακόμη εκτελέσει και, συνεπώς, δεν είχε συμμορφωθεί.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ