ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών για την Autohellas

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 53,7% σημείωσε το πρώτο τρίμηνο του 2018 η Autohellas, καθώς αυτός διαμορφώθηκε σε 96,9 εκατ. ευρώ έναντι 63 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Ο κύκλος εργασιών από την κύρια δραστηριότητα του ομίλου, τις μισθώσεις αυτοκινήτων, σε Ελλάδα και εξωτερικό, αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2018 κατά 14% και έφθασε τα 33,5 εκατ. ευρώ από 29,4 εκατ. ευρώ το 2017. Η δυναμική αυτή, στο αδύναμο για τον τουρισμό πρώτο τρίμηνο, προέρχεται κυρίως από τις εταιρικές μισθώσεις, όπως η ίδια η εταιρεία επισημαίνει στη χθεσινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της. Σημαντική αύξηση, κατά 19%, κατέγραψαν επιπλέον και οι πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που ανήκουν στον στόλο μισθώσεων, φθάνοντας τα 10,3 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η δραστηριότητα της εμπορίας αυτοκινήτων και υπηρεσιών, με τη μικρή ανάκαμψη της αγοράς αλλά και την απόκτηση και την ενοποίηση από 31/12/2017 των δραστηριοτήτων εισαγωγής και διανομής των αυτοκινήτων Hyundai και KIA, προσέθεσε συνολικά 53 εκατ. ευρώ στον κύκλο εργασιών του ομίλου από τα 24,9 εκατ. ευρώ του 2017 και συνέβαλε θετικά στα λειτουργικά της αποτελέσματα.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 30,3%, φθάνοντας τα 24,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) είχαν αύξηση 81,1%, φθάνοντας τα 6,7 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου για το πρώτο τρίμηνο 2018 ανήλθαν σε ενοποιημένη βάση στο 1,6 εκατ. ευρώ από 0,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου ανερχόταν στις 31 Μαρτίου 2018 σε 231,26 εκατ. ευρώ έναντι 225,61 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2017, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων ήταν, στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2018, 508,16 εκατ. ευρώ από 495,18 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ