80 χρoνια πριν... 1-6-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΥ: Εις ανακοίνωσίν του […] ο Αμερικανός επιστήμων δρ Χάρρυ Πλοτζ, διευθυντής του εργαστηρίου Παστέρ των Παρισίων, ανήγγειλεν ότι ανεκάλυψε το μικρόβιον το οποίον προκαλεί την ιλαράν. Η ασθένεια αυτή, κατά τον δρα Πλοτζ, προκαλείται από ένα διηθητόν ιόν, ένα μικρόβιον τόσον μικρόν ώστε δεν είναι ορατόν και διά του ισχυροτέρου μικροσκοπίου. […] Πιστεύει δε ότι θα καταστή δυνατή η παρασκευή ορρού ο οποίος θα προλαμβάνη την ιλαράν επί των ανθρώπων […].

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΧΕΙΡ: Οι [γαλλικοί] διπλωματικοί κύκλοι τονίζουν ότι όπισθεν του Χενλάιν [ηγέτη των Σουδητών Γερμανών στην Τσεχοσλοβακία] εξακολουθεί να παραμένει πάντοτε η χειρ της Γερμανίας. […] Επίσης η αξίωσις περί κατασκευής οδών και σιδηροδρομικών συγκοινωνιών προς την Γερμανίαν αποβλέπει να εξουδετερώση την μακράν προσπάθειαν της τσεχοσλοβακικής πολιτικής όπως απαλλαγή οικονομικώς της Γερμανίας.

ΟΙ «ΒΙΤΡΙΝΕΣ» ΤΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΩΝ: Εντός ενός μηνός πρέπει να αφαιρεθούν τα σφάγια τα τόσον αντιαισθητικώς και τα μέγιστα ανθυγιεινώς εκτιθέμενα έξωθι των κρεοπωλείων, διά να τοποθετηθούν μέσα εις προθήκας ή μέσα εις ψυγεία […].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ