ΕΛΛΑΔΑ

Κέντρο Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακριβείας στο ΕΚΠΑ

Τους στρατηγικούς στόχους του κέντρου παρουσίασε χθες η Ιατρική Σχολή.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Η έννοια της ιατρικής ακριβείας, που αναφέρεται στην εξατομικευμένη ιατρική περίθαλψη με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά των ασθενών και την κατάταξή τους σε υποομάδες με βάση παράγοντες όπως η επιθετικότητα της ασθένειας ή η προβλεπόμενη ανταπόκριση στη θεραπεία, έχει πλέον αναδειχθεί η κατεύθυνση του μέλλοντος για την καλύτερη κατανόηση, πρόληψη και θεραπεία. Στο πλαίσιο αυτό, η Ιατρική Σχολή Αθηνών ίδρυσε Κέντρο Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακριβείας, τους στρατηγικούς στόχους του οποίου παρουσίασε χθες.

Ενδεικτικά, ο πρύτανης του Παν. Αθηνών και καθηγητής της Ιατρικής Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος τόνισε ότι «η Ιατρική Σχολή προσφέρει μοναδικές δυνατότητες για τη δημιουργία ενός κέντρου με αντικείμενο την καινοτόμο έρευνα στην ιατρική ακριβείας. Σχετικές ενέργειες έχουν ήδη αποφασιστεί στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδιασμών ανάπτυξης της Σχολής. Η ανάπτυξη του κέντρου αποτελεί χρέος της Ιατρικής Σχολής».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΚΠΑ, η Ιατρική Σχολή μέσω της δημιουργίας του κέντρου στις κτιριακές εγκαταστάσεις της στο Γουδί έχει τη δυνατότητα, τη γνώση και την εξειδίκευση να αποτελέσει κεντρικό εθνικό κόμβο για την υλοποίηση, τον συντονισμό και την ενοποίηση προσεγγίσεων εξατομικευμένης ιατρικής στην ευρύτερη περιοχή μας, αλλά και μέρος ενός πανευρωπαϊκού και παγκόσμιου δικτύου, παρέχοντας έτσι πληροφορίες σχετικά με τη διαστρωμάτωση των ασθενών, τους παράγοντες που προδιαθέτουν σε ασθένειες, και την ανταπόκριση στις θεραπείες για συγκεκριμένους πληθυσμούς.

Οι δραστηριότητες του κέντρου έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και τον πληθυσμό που είναι γενετικά διακριτός από τους πληθυσμούς της Αμερικής, της Κεντρικής και Β. Ευρώπης στους οποίους εστιάζουν έως σήμερα οι εξατομικευμένες προσεγγίσεις στην ιατρική. Διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες μπορεί να παρουσιάζουν διαφορική ευπάθεια σε ασθένειες, διαφορετική ανταπόκριση στη θεραπεία και ίσως να απαιτούν ξεχωριστά διαγνωστικά και προγνωστικά εργαλεία. Η ενσωμάτωση της ιατρικής ακριβείας στη διαχείριση της υγειονομικής περίθαλψης του πληθυσμού θα φέρει σημαντικά κοινωνικά οφέλη».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ