ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγή τρόπου εφαρμογής της υποχρεωτικής διαιτησίας ζητεί από την Ελλάδα ο ILO

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Την ανησυχία της σχετικά με τις θέσεις της κυβέρνησης για το σύστημα υποχρεωτικής διαιτησίας εκφράζει η Επιτροπή Εφαρμογής Διεθνών Κανόνων Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ - ILO), καλώντας τη να συμμορφωθεί και να αλλάξει τον τρόπο εφαρμογής του συστήματος υποχρεωτικής διαιτησίας που ισχύει στην Ελλάδα, αλλά εντός των ορίων που θέτει η σχετική απόφαση του ΣτΕ. Σε κάθε περίπτωση, το πώς θα αντιμετωπίσει το υπουργείο Εργασίας το θέμα αυτό θα φανεί στο πολυνομοσχέδιο που κατατίθεται, εκτός απροόπτου, σήμερα στη Βουλή.

Η Επιτροπή Εφαρμογής των Διεθνών Κανόνων καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι η μονομερής προσφυγή στην υποχρεωτική διαιτησία θα αφορά περιορισμένες περιπτώσεις, δηλαδή εκείνες «ουσιωδών υπηρεσιών» και περιπτώσεις όπου τίθεται σε κίνδυνο η «κοινωνική ειρήνη». Η κυβέρνηση καλείται να εξασφαλίσει ότι:

• Η μονομερής προσφυγή στην υποχρεωτική διαιτησία ως μέσο αποφυγής των ελευθέρων και εθελοντικών συλλογικών διαπραγματεύσεων προβλέπεται μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις, και ότι

• Οι δημόσιες αρχές απέχουν από πράξεις παρέμβασης, οι οποίες περιορίζουν το δικαίωμα για ελεύθερες και εθελοντικές συλλογικές διαπραγματεύσεις, ή εμποδίζουν τη νόμιμη άσκησή τους.

Επιπλέον, η ελληνική κυβέρνηση καλείται να παρέχει πληροφορίες για τον αριθμό των υπογεγραμμένων συλλογικών συμβάσεων, για τους κλάδους που αφορούν και για τον αριθμό των εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές, να παρέχει πληροφορίες και στατιστικά σχετικά με καταγγελίες για αντι-συνδικαλιστική διάκριση και οποιαδήποτε διορθωτικά μέτρα έχουν ληφθεί και να υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σχετικά με την εφαρμογή αυτών των συστάσεων, πριν από την επόμενη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο 2018.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Εφαρμογής Διεθνών Κανόνων Εργασίας της ΔΟΕ κατέληξε στα παραπάνω συμπεράσματα, σε συνέχεια παρέμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών (IOE), του ΣΕΒ, ευρωπαϊκών και διεθνών εργοδοτικών οργανώσεων, που υποστηρίζουν ότι το σύστημα της υποχρεωτικής διαιτησίας στην Ελλάδα παραβιάζει τους διεθνείς κανόνες για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, ενώ την ίδια θέση έχει υποστηρίξει και η νομική γνώμη του Ινστιτούτου των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, κατά την οποία η ύπαρξη και η λειτουργία της ελληνικής υποχρεωτικής διαιτησίας δεν παραβιάζουν μόνον τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας, αλλά και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, ως προς το δικαίωμα για ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ