ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Δυνατότητα επανεκλογής των δικαστών της ΕΠΟ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Ποδόσφαιρο

Tροπολογία, με την οποία δίνει τη δυνατότητα στους δικαστές και στους εισαγγελείς που υπηρετούν στα όργανα της ΕΠΟ να είναι εκ νέου υποψήφιοι στην ειδική εκλογική γενική συνέλευση της ομοσπονδίας, που θα γίνει τη Δευτέρα 27 Αυγούστου, κατέθεσε, όπως αναμενόταν, ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης.

Μεταξύ άλλων, θέμα της Γ.Σ. της ΕΠΟ θα είναι η εκλογή μελών των δικαστικών οργάνων (πρωτοβάθμιων πειθαρχικών επιτροπών, επιτροπής εφέσεων, επιτροπής δεοντολογίας) και των υπευθύνων άσκησης πειθαρχικής δίωξης ποδοσφαιρικών αδικημάτων. Η θητεία των δικαστικών οργάνων της ΕΠΟ ολοκληρώνεται στις 2 Σεπτεμβρίου 2018. Οι τακτικοί δικαστές και εισαγγελείς στα όργανα της ΕΠΟ προβλέφθηκαν με τον νόμο Κοντονή το 2015, ο οποίος επίσης προέβλεπε ότι η θητεία τους θα είναι τριετής και μη ανανεώσιμη. Ο διάδοχος του κ. Κοντονή στον τομέα του Αθλητισμού τροποποιεί το συγκεκριμένο σημείο και δίνει τη δυνατότητα επανεκλογής, θεωρώντας ότι δεν συντρέχει λόγος απαγόρευσης ανανέωσης της θητείας τους. Με άλλα λόγια, η διοίκηση της ΕΠΟ μπορεί να προτείνει προς το σώμα της Γ.Σ. να ψηφίσει συγκεκριμένους δικαστές που θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς να δεσμεύεται αποκλειστικά από όσους θα της προταθούν από τα εξωποδοσφαιρικά όργανα που ορίζει ο νόμος.

Οπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, «η τριετής θητεία των δικαστικών-εισαγγελικών λειτουργών ορίζεται πλέον ανανεώσιμη. Οι δικαστικοί-εισαγγελικοί λειτουργοί που ορίζονται στα πειθαρχικά-δικαιοδοτικά όργανα εξ ορισμού παρέχουν υψηλά εχέγγυα ουδετερότητας, αμεροληψίας και ευθυκρισίας και δεν συντρέχει λόγος απαγόρευσης ανανέωσης της θητείας τους. Δεδομένης της δυνατότητας ανανέωσης της θητείας των ήδη υπηρετούντων δικαστικών-εισαγγελικών λειτουργών, διευκρινίζεται ότι ο προβλεπόμενος για τον διορισμό σε κάθε αξίωμα βαθμός αφορά τον αρχικό διορισμό.

Τυχόν προαγωγή των υπηρετούντων δικαστικών-εισαγγελικών λειτουργών δεν επηρεάζει τον διορισμό τους ούτε αποκλείει την ανανέωση της θητείας τους. Κατ’ αντιστοιχία, ορίζεται ότι η ΕΠΟ επιλέγει τους παραπάνω δικαστικούς-εισαγγελικούς λειτουργούς όχι μόνο από τους καταλόγους που αποστέλλουν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές, αλλά και από τους ήδη υπηρετούντες, των οποίων η θητεία μπορεί να ανανεωθεί, ακόμη κι αν δεν συμπεριλαμβάνονται στους οικείους καταλόγους. Περαιτέρω, οι τακτικοί δικαστές που διορίζονται στα δευτεροβάθμια όργανα απαιτείται να έχουν, κατά τον αρχικό διορισμό τους, βαθμό εφέτη, αντί για βαθμό προέδρου Πρωτοδικών, και αντίστοιχα επιλέγονται από κατάλογο που αποστέλλεται από τον πρόεδρο της Τριμελούς Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, καθώς και από τους ήδη υπηρετούντες στα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα δικαστές».

Επίσης, κατατέθηκαν άλλες δύο τροπολογίες που ρυθμίζουν αθλητικά θέματα. Η πρώτη προβλέπει ότι στους αθλητές που σημείωσαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά τα έτη 2012-16 και στους προπονητές αυτών παρέχεται η οικονομική επιβράβευση του ν. 2725/1999, εφόσον υπέβαλαν τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Η δεύτερη προβλέπει ότι οι αθλητές που πέτυχαν εξαιρετική διάκριση πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με σωματείο στερούμενο ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, αποκτούν δικαίωμα εγγραφής στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών που υπάρχει στη ΓΓΑ και εισαγωγής σε ΑΕΙ, σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ