80 χρόνια πριν... 12-2-1939

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΤΖ. ΟΥΕΛΛΣ: Ο περίφημος Αγγλος συγγραφεύς Ουέλλς [...] ευρίσκεται εις τας Αθήνας. [...] Εις τας 9 και 25’ ένας κύριος μετρίου αναστήματος, με εμφάνισιν συμπαθητικήν, μάλλον εύρωστος, τυλιγμένος εις ένα μακρύ καφέ παλτό, με απλόν μαλακόν πίλον εισέρχεται εις το χωλλ της «Βρετανίας». Τα καταγάλανα έξυπνα μάτια του παιχνιδίζουν ανήσυχα. Τα μαλλιά του είναι γκρίζα, γκρίζο το παχύ κάπως μουστάκι του και τα μάγουλά του ροδοκόκκινα. Εις το στόμα του βασανίζεται ένα μισοσβυσμένο πούρο. Δεν [...] είναι άλλος από τον συγγραφέα, που το όνομά του το γνωρίζει ολόκληρος η υφήλιος.

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΦΡΑΝΚΟ:  [...] Η εθνικιστική Ισπανική Κυβέρνησις είναι αποφασισμένη να μη δεχθή διαπραγματεύσεις ειρήνης ειμή μόνον διά της άνευ όρων παραδόσεως του εχθρού. [...] Ο στρατηγός Φράνκο δεν πρόκειται να κάμη καμμίαν παραχώρησιν ούτε χάριν οιασδήποτε άλλης ερυθράς οργανώσεως ή προσώπων μετεχόντων αυτής.

ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:  [...] Η γαλλική Κυβέρνησις επεφόρτισε τον εν Τόκιο πρεσβευτή της να ζητήση από την ιαπωνικήν Κυβέρνησιν εξηγήσεις διά τον λόγον της υπό των ιαπωνικών στρατευμάτων κατοχής της νήσου Χαϊνάν, τον χαρακτήρα αυτής και την διάρκειάν της.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ