O ΦIΛIΣTΩP

80-chronia-prin-20-10-19400
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ: Τηλεγραφούν εκ Βουκουρεστίου ότι αι ειδικαί επιτροπαί του Ακυρωτικού και του υπουργείου της Δικαιοσύνης διέταξαν την σύλληψιν προσωπικοτήτων αι οποίαι κατείχον υπευθύνους θέσεις επί του προηγουμένου καθεστώτος, επί τη βάσει στοιχείων τα οποία προέκυψαν εκ των ανακρίσεων.


80-chronia-prin-stin-k-18-10-19400
ΑΠΟΨΕΙΣ

Το ταξίδιον του υπουργού των Στρατιωτικών της Αγγλίας κ. Ηντεν εις Αίγυπτον […] θα υπηγορεύθη από σοβαρούς λόγους στρατιωτικής φύσεως, δεδομένου ότι, καθ’ α εγκύρως εγνώσθη, η Μ. Βρετανία σκέπτεται εν τω αμέσως προσεχεί μέλλοντι να αναλάβη επιθετικήν δράσιν εν τη Μεσογείω.

80-chronia-prin-17-10-19400
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ: Ούτε τα καταδιωκτικά της αγγλικής αεροπορίας ούτε τα πυροβολεία της αντιαεροπορικής αμύνης του Λονδίνου ούτε το πυκνότατον αγγλικόν πυρ φραγμού κατώρθωσαν ν’ απομακρύνουν την νυκτερινήν αυτήν φρίκην από της αγγλικής πρωτευούσης.

80-chronia-prin-16-10-19400
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: Το πρακτορείον Ρώυτερ μεταδίδει το κάτωθι ανακοινωθέν του αγγλικού Ναυαρχείου…

80-chronia-prin-15-10-19400
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΒΑΣΕΙΣ: […] η Βραζιλία και η Χιλή εδέχθησαν να εκμισθώσουν ναυτικάς και αεροπορικάς βάσεις εις τας Ηνωμ. Πολιτείας.

80-chronia-prin-14-10-19400
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: […] μεταξύ των πολιτικών κύκλων του Aξονος συζητείται ευρύτατα το σχέδιον της νέας οικονομικής αναδιοργανώσεως.

80-chronia-prin-11-10-19400
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΠΡΑΞΗ ΕΧΘΡΟΤΗΤΟΣ: Παρά τας παρασχεθείσας εξηγήσεις ότι η μετάκλησις των εν Ρώμη και Βερολίνω Αμερικανών πρεσβευτών [φωτ. με τον πρόεδρο Ρούζβελτ] δεν έχει την έννοιαν ανακλήσεως, έγκυροι πληροφορίαι βεβαιούν ότι το μέτρον τούτο ισοδυναμεί προς σαφή ανάκλησιν.

80-chronia-prin-10-10-19400
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΠΑΜΨΗΦΕΙ: Το Ρώυτερ ανακοινοί ότι σήμερον την εσπέραν ο κ. Τσώρτσιλ εξελέγη παμψηφεί αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος, εις αντικατάστασιν του παραιτηθέντος κ. Νέβιλ Τσάμπερλαιν.

80-chronia-prin-8-10-19400
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ: Τα τελευταία κυβερνητικά μέτρα [της κυβέρνησης Πεταίν, φωτ.] έχουν ως σκοπόν την καταστολήν πάσης αντιδράσεως εναντίον της κυβερνήσεως.

80-chronia-prin-7-10-19400
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ: Αι γαλλικαί αεροπορικαί επιδρομαί […] απέδειξαν διά μίαν ακόμη φοράν ότι παρ’ όλας τας τελειοποιήσεις των πολεμικών μέσων, το φρούριον είναι εις θέσιν να αποκρούη τας εχθρικάς πιέσεις.

80-chronia-prin-2-10-19400
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ: Ο υπουργός των Εσωτερικών της Ισπανίας κ. Σούνερ αφίκετο σήμερον εις την Ρώμην, προερχόμενος εκ Γερμανίας.

80-chronia-prin-1-10-19400
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΠΑΡΑΔΟΞΟ: Λέγεται ότι ο τέως στρατηγός ντε Γκωλλ έχει εν Γαλλία πιστούς οπαδούς. Το πράγμα δεν είναι απίθανον.

80-chronia-prin-30-9-19400
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Εις την γαλλικήν «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» εδημοσιεύθη αναγκαστικός νόμος διά του οποίου καταργείται ο νόμος της 7 Ιουλίου 1904 ο απαγορεύων την διατήρησιν σχολείων υπό των καθολικών οργανώσεων.

80-chronia-prin-29-9-19400
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΕΝ ΣΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ: Ο Πρόεδρος Ρούζβελτ, καταθέτων σήμερον τον θεμέλιον λίθον εις τον νέον αερολιμένα της Βασιγκτώνος, του οποίου η κατασκευή θα στοιχίση 13 εκ. δολλάρια, ωμίλησε διά μακρών […].

80-chronia-prin-27-9-19400
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: […] Ο Ιταλός υπουργός των Εξωτερικών κόμης Τσιάνο ανεχώρησε σήμερον την πρωίαν διά βραχείαν παραμονήν εν Γερμανία.