ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 15-3-1939

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ: Η σλοβακική Δίαιτα ανεκήρυξε την ανεξαρτησίαν του σλοβακικού κράτους [...] Η νέα σλοβακική Κυβέρνησις απηύθυνε προς τον Καγκελλάριον Χίτλερ τηλεγράφημα, ζητούσα την προστασίαν του Ράιχ υπέρ της Σλοβακίας. Οι περί την Βιλελμστράσε κύκλοι εβεβαιώσαν ότι η προστασία του Ράιχ δεν θα λείψη από την Σλοβακίαν. [...] Το μέγα γεγονός του 24ώρου μετά την ανακήρυξιν της ανεξαρτησίας του Σλοβακικού κράτους και τον σχηματισμόν της Κυβερνήσεως Τίσζο, υπήρξεν η εισβολή του γερμανικού στρατού εις την τσεχικήν επικράτειαν και του ουγγρικού εις την Καρπαθοουκρανίαν. [φωτ. Γερμανικά στρατεύματα εισέρχονται στην Πράγα].

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ: Ο νέος Νόμος διά τας ακτοπλοϊκάς συγκοινωνίας της χώρας, [...] μετ’ ολίγας ημέρας θα τεθή εν ισχύι. [...] Το πνεύμα της δοθείσης λύσεως είναι να ανορθωθούν τα ναυτιλιακά μας πράγματα διά των ιδικών μας μέσων και να αποφευχθή κάθε δέσμευσις προς ξένους [...] Ο νέος Νόμος απέδειξεν ότι είναι εφικτή η ανόρθωσις της επιβατηγού ναυτιλίας μας διά των ελληνικών κεφαλαίων και της ελληνικής εργασίας [...]. [φωτ. Αρχείο Ν. Πολίτη].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ