ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον έλεγχο των πιστωτών χωρίς τη συναίνεση μετόχων

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Μοντέλο του Νότου για την εξυγίανση των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, με την υποχρεωτική μετοχοποίηση των χρεών και την αποπομπή των παλαιών μετόχων, προτείνει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων.

Σε έκθεσή του για τους περιορισμούς και τα προβλήματα που υπάρχουν για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το ΤΧΣ τάσσεται υπέρ της αλλαγής του πτωχευτικού νόμου και της υιοθέτησης του γαλλικού μοντέλου, βάσει του οποίου η τράπεζα μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο της επιχείρησης χωρίς τη συναίνεση των μετόχων.

Πρόκειται για πρόσφατο νόμο του Γάλλου πρώην υπουργού Οικονομικών Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις των οποίων οι μέτοχοι δεν συναινούν στο σχέδιο κεφαλαιοποίησης, ακόμη και αν είναι η μόνη βιώσιμη επιλογή για την εξυγίανση των επιχειρήσεων αυτών.

Για την περίπτωση των πολλαπλών πιστωτών, δηλαδή επιχειρήσεων που οφείλουν σε πολλές τράπεζες, το ΤΧΣ προτείνει το μοντέλο της Ιταλίας και της Ισπανίας, βάσει του οποίου οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν στοιχεία για τις οφειλές επιχειρήσεων άνω των 50.000 ή 60.000 ευρώ. Οι αρχές και στις δύο αυτές χώρες παρέχουν ενημέρωση προς όλα τα πιστωτικά ιδρύματα για τα συνολικά χρέη που έχουν προς όλες τις τράπεζες, μοντέλο που το ΤΧΣ προτείνει να επεκταθεί και στη χώρα μας μέσω της ΤτΕ, περιλαμβάνοντας και τα χρέη μικρών επιχειρήσεων.

Η έκθεση του ΤΧΣ καταγράφει τα προβλήματα που υπάρχουν στην αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των επιχειρήσεων και μεταξύ αυτών ξεχωρίζει τις καθυστερήσεις στα δικαστήρια, την πολυδιάστατη νομοθεσία, τα φορολογικά, αλλά και την απουσία υποδομών που θα διευκολύνουν τις αγοραπωλησίες ακινήτων. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων προτείνει:

• Δημιουργία Μητρώου Πίστωσης και Πλούτου, στο οποίο θα καταγραφούν όλες οι υποχρεώσεις αλλά και η περιουσία των οφειλετών. Το μητρώο θα λειτουργεί κάτω από τη δημόσια διοίκηση, αλλά οι τράπεζες θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση.

• Κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων που εκκρεμούν στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη και προώθηση της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης.

• Fast track διαδικασίες για τις περιπτώσεις που θα εισαχθούν τελικώς στα δικαστήρια.

• Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια του συστήματος πλειστηριασμών και θα επιτρέπει τη δημιουργία μιας πιο δυναμικής αγοράς αγοραπωλησιών.

• Μείωση των φόρων που επιβαρύνουν τη μεταβίβαση ακινήτων ή άλλες επιβαρύνσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η αγορά ακινήτων που είναι παγωμένη.

• Μείωση του κόστους αναγκαστικών μέτρων και δημοσιοποίηση των αναγκαίων εγγράφων σε ειδική ιστοσελίδα, αντί της επίδοσής τους.

• Εναρμόνιση της νομοθεσίας για τις πωλήσεις δανείων με τη νομοθεσία για τις τιτλοποιήσεις, που είναι αφορολόγητες.

• Μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των δανειοληπτών σε περίπτωση ανάθεσης της διαχείρισης της οφειλής σε εταιρεία ή σε περίπτωση πώλησης του δανείου σε fund.

• Τροποποίηση του νόμου Δένδια για την εξυγίανση των μικρών επιχειρήσεων με την παροχή κινήτρων, όπως η διαγραφή μέρους της οφειλής.

• Θέσπιση μέτρων για την προστασία των τραπεζικών στελεχών και υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη όσων παίρνουν παρόμοιες κρίσιμες αποφάσεις.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ