ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

330 εκατ. στην αγορά μέσω του ΕΣΠΑ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Κοινοτικά κονδύλια 330 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αναμένεται να πέσουν στην αγορά σταδιακά από τα τέλη Νοεμβρίου. Πρόκειται για τις τέσσερις δράσεις του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ για την «Ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», τη «Νεοφυή επιχειρηματικότητα», την «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων» και την «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων», που θα επαναπροκηρυχθούν.

Με παράλληλες διαδικασίες θα ανακοινώνονται και τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου των προγραμμάτων αυτών, με στόχο οι δικαιούχοι να αρχίζουν να λαμβάνουν την επιδότηση πριν από τα τέλη του χρόνου. Τα τέσσερα προγράμματα συγκέντρωσαν υψηλό ενδιαφέρον στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου που προκηρύχθηκε από το υπουργείο Οικονομίας με την υποβολή συνολικά 33.948 αιτήσεων, ενδεικτικό της «δίψας» που υπάρχει για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου, μέσω του οποίου θα διατεθούν στην αγορά περί τα 322 εκατ. ευρώ κοινοτικής στήριξης, αναμένεται να κινητοποιήσουν πόρους άνω των 520 εκατ. ευρώ μέσα και από την ιδιωτική συμμετοχή που σε ορισμένα προγράμματα, φθάνει το 50%.

Στο υπουργείο Οικονομίας επεξεργάζονται τους οδηγούς για τον δεύτερο κύκλο των προγραμμάτων αυτών, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε 330 εκατ. ευρώ με τη μορφή δημόσιας, δηλαδή κοινοτικής δαπάνης, με στόχο να κινητοποιηθούν πολλαπλάσιοι πόροι μέσω και της ιδιωτικής συμμετοχής σε όποια προγράμματα προβλέπεται. Οι νέες προκηρύξεις αναμένεται να ενσωματώνουν αλλαγές που θα καθιστούν πιο ευέλικτα τα κριτήρια για την ένταξη υποψηφίων στα προγράμματα με βασικότερο την αλλαγή της στάθμισης του κριτηρίου της ανεργίας, που δεν θα θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση στο στάδιο της προδημοσίευσης των αιτήσεων για το πρόγραμμα της ενίσχυσης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της ενίσχυσης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Στόχος είναι να μην αποκλείονται από επιδότηση επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που μπορούν να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία, απλώς και μόνο επειδή οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι δεν φέρουν την ιδιότητα του ανέργου και δεν είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ. Για να αποφευχθεί ο συνωστισμός που παρατηρήθηκε στον πρώτο κύκλο των αντίστοιχων προκηρύξεων με την ταυτόχρονη σχεδόν υποβολή εκατοντάδων προτάσεων, οι νέες προκηρύξεις δεν θα δημοσιευθούν για το σύνολο του ποσού που υπάρχει προς διάθεση. Με βάση τον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομίας, οι προκηρύξεις θα δημοσιεύονται σταδιακά π.χ. για τα πρώτα 20 εκατ. ευρώ για κάθε πρόγραμμα, με στόχο να αποφευχθεί αντίστοιχα και η συμφόρηση στην αξιολόγηση των αιτήσεων.

Αναλυτικότερα τα προγράμματα στοχεύουν στην:

• «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» με την υποστήριξή τους για την έναρξη ή την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000 ευρώ για την κάλυψη σε ποσοστό 100% των λειτουργικών ή άλλων δαπανών τους. Το ποσό των 25.000 ευρώ μπορεί να αυξηθεί σε 40.000 ευρώ, εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα και σε 50.000 για τη συνεργασία τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων.

• «Νεοφυή Επιχειρηματικότητα» που αφορά την ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και στην ενίσχυση επιχειρηματικών προτάσεων από 15.000 έως 60.000 ευρώ, για την κάλυψη του 100% των επιλέξιμων δαπανών.

• «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων» με την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε στρατηγικούς τομείς, δηλαδή αγροδιατροφή, βιομηχανία τροφίμων, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, υλικά / κατασκευές, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας και υγεία.

• «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών», ενισχύοντας τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ