ΕΛΛΑΔΑ

Αύξηση ΑΕΠ κατά 7,2% μέσω μείωσης της ανεργίας των νέων

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Βελτίωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά 7,2% θα μπορούσε να επιφέρει στην Ελλάδα η αύξηση της συμμετοχής των νέων στην απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση των οικονομολόγων της PwC. Καθώς όμως η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει... Γερμανία, βρίσκεται στην προτελευταία θέση της κατάταξης των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, με τους νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών να παραμένουν όχι μόνο εκτός αγοράς εργασίας αλλά και εκτός προγραμμάτων μαθητείας και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η έκθεση συγκρίνει την επίδραση στην αγορά εργασίας και τη συμμετοχή στην εκπαίδευση των ατόμων ηλικίας 15 - 24 στις 35 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ για το διάστημα 2006 - 2015 και κατατάσσει την Ελβετία και τη Γερμανία στις δύο πρώτες θέσεις της κορυφής των πιο επιτυχημένων ευρωπαϊκών χωρών για το 2015· ακολουθούν οι Αυστρία, Ισλανδία, Νορβηγία, Δανία. Στον αντίποδα, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης όπως η Ισπανία (33η θέση), η Ελλάδα (34η θέση) και η Ιταλία (35η θέση) αγωνίζονται να ανακάμψουν από την παγκόσμια οικονομική κρίση και καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις.

Οπως μάλιστα επισημαίνεται στην έκθεση, αν μπορούσαν οι χώρες να μειώσουν τα ποσοστά των νέων μεταξύ 20 και 24 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και να φθάσουν τα γερμανικά επίπεδα, θα μπορούσαν να πετύχουν σημαντική ενίσχυση του ΑΕΠ τους μακροπρόθεσμα. Η χώρα μας, για παράδειγμα, θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ της κατά 7,2%. Η αύξηση κυμαίνεται από 2% - 3% για Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Γαλλία, μέχρι 7% - 9% για Ισπανία, Ελλάδα, Τουρκία.

Το συνολικό οικονομικό όφελος από μια πιθανή τέτοια εξέλιξη, για όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να ξεπεράσει το 1 τρισ. δολάρια, εκτιμούν οι οικονομολόγοι της PwC. Και επισημαίνουν πως η Ελλάδα και οι υπόλοιπες χώρες που βρίσκονται χαμηλά στην κατάταξη μπορούν να ενισχύσουν μακροπρόθεσμα τις οικονομίες τους με δισεκατομμύρια δολάρια εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές για την ενίσχυση και αξιοποίηση της απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων.

Πώς θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο; Ακολουθώντας το παράδειγμα των τριών χωρών με τις κορυφαίες επιδόσεις, οι οποίες μπόρεσαν να διατηρήσουν χαμηλά την ανεργία των νέων παρ’ όλη την παγκόσμια ύφεση, ως αποτέλεσμα των ισχυρών εκπαιδευτικών συστημάτων που προάγουν την επαγγελματική κατάρτιση η οποία συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του αριθμού των νέων που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει, επίσης, η ενθάρρυνση της συνεργασίας εταιρειών και σχολείων από νωρίς, σε θέματα όπως για παράδειγμα η εργασιακή εμπειρία, η παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας και η κοινωνική δράση. Και βέβαια, καθοριστική θεωρείται η μείωση των ανεπίσημων μεθόδων πρόσληψης και η αύξηση των προσλήψεων με βάση τα προσόντα των υποψηφίων, που θα μπορούσε να συμβάλει στην άρση των εμποδίων για την απασχόληση των νέων ανθρώπων χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού υποβάθρου, για τους οποίους ενδεχομένως να υπάρχει και κίνδυνος αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ