ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα κέρδη του 2016 κάνουν ελκυστικότερη την εξαγορά του ΔΕΣΦΑ

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Θετικό έδαφος για το νέο εγχείρημα ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ δημιουργεί η ενισχυμένη κερδοφορία του 2016, καθώς μπορεί αφενός να τονώσει το επενδυτικό ενδιαφέρον και αφετέρου να προσελκύσει υψηλό τίμημα. Τα καθαρά μετά φόρων κέρδη του ΔΕΣΦΑ το 2016 ανήλθαν στα 34,3 εκατ. ευρώ έναντι 16,7 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι πωλήσεις της εταιρείας έφτασαν τα 169,6 εκατ. ευρώ έναντι 149,5 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 46,3 εκατ. ευρώ έναντι 28,1 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού του ΔΕΣΦΑ ανήλθε το 2016 σε 1,5 δισ. ευρώ έναντι 1,4 δισ. ευρώ το 2015, ενώ το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεών του ανερχόταν στο τέλος του 2016 σε 547,53 εκατ. ευρώ έναντι 541,08 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2015.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατέγραψαν άνοδο και ανήλθαν σε 104,54 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι 84,01 εκατ. ευρώ το 2015. Τα δάνεια της εταιρείας προς ελληνικές τράπεζες αλλά και κυρίως προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανέρχονται σε 226,31 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας σε προμηθευτές και άλλους ανερχόταν στο τέλος του 2016 σε 67,07 εκατ. ευρώ έναντι 47,79 εκατ. ευρώ το 2015.  Τα ταμειακά διαθέσιμα του Διαχειριστή ήταν στο τέλος του 2016 145,89 εκατ.ευρώ έναντι 65,6 εκατ. ευρώ .

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ αποτελεί ένα από τα ανοιχτά θέματα της διαπραγμάτευσης μεταξύ θεσμών και ελληνικής κυβέρνησης, με την πλευρά των πιστωτών να προτάσσει την επανεκκίνηση του διαγωνισμού που έτρεχε μέχρι να ναυαγήσει η συμφωνία μεταβίβασης του 66% του Διαχειριστή του ελληνικού συστήματος φυσικού αερίου στη Socar.

Η θέση αυτή των πιστωτών συνδέεται με την απαίτηση για την τάχιστη δυνατή ολοκλήρωση της διαδικασίας προκειμένου να διασφαλιστούν και τα προϋπολογιζόμενα έσοδα ύψους 188 εκατ. ευρώ από την πώληση. Την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς αναμένουν και τα ΕΛΠΕ για να προχωρήσουν τις διαδικασίες διάθεσης του 35% που κατέχουν στον ΔΕΣΦΑ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ