ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Τα ακίνητα που αποκτώνται από χρησικτησία δεν υπόκεινται σε φορολογία

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΔΡΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Δεν υπόκεινται σε φορολογία για την απόκτησή τους ακίνητα που περιέρχονται στην ιδιοκτησία κάποιου λόγω χρησικτησίας καθώς δεν πληρώνουν κάτι οι ιδιοκτήτες τους για να τα αποκτήσουν.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφαση του Β' Τμήματος του έκρινε ότι τα ακίνητα που αποκτώνται από χρησικτησία ( δηλαδή μετά από ακώλυτη χρήση επί 20ετίας τουλάχιστον) δεν υπόκεινται σε φορολογία για την απόκτησή τους.

Ειδικότερα, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι το ΣτΕ, ότι σύμφωνα με τον  Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, το θεσπιζόμενο τεκμήριο φορολογητέου εισοδήματος λόγω δαπάνης για την αγορά ακινήτου εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος καταβάλλει πράγματι χρηματικό ποσό για την αγορά ακινήτου.

Το Διοικητικό Εφετείο ερμηνεύοντας τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος είχε δεχθεί ότι λογίζεται ως αγορά ακινήτου και η περίπτωση μεταγραφής ακινήτου,  με δικαστική απόφαση, με την οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα ακινήτου λόγω συμπλήρωσης των όρων της «χρησικτησίας» (20 χρόνια).        

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι το Διοικητικό Εφετείο δεν αιτιολογεί νόμιμα την απόφαση του και την αναίρεσαν.

Η υπόθεση αφορούσε σε έκταση 7 χιλιάδων τ.μ που είχε περιέλθει σε ζευγάρι λόγω χρησικτησίας, σε περιοχή του Θεσσαλικού κάμπου για την οποία η αρμόδια ΔΟΥ.

Προσδιόρισε μεγάλα ποςά φόρου, που άγγιζαν τις 540 χιλιάδες ευρώ.

 

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ