ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αποζημιώσεις 1,7 δισ. κατέβαλαν οι ασφαλιστικές το 2016

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σε 1,7 δισ. ευρώ ανήλθε το 2016 το ποσό που κατέβαλαν οι ασφαλιστικές εταιρείες σε ασφαλισμένους ως αποζημιώσεις για αποταμιευτικά και νοσοκομειακά προγράμματα ή συμβόλαια ζωής. Πρόκειται για ποσό-ρεκόρ τα τελευταία χρόνια, αυξημένο κατά 70% σε σχέση με το 2008, όταν το σύνολο των αποζημιώσεων ήταν μόλις 1 δισ. ευρώ, ενώ σε σχέση με το 2015 η αύξηση φθάνει το 6%.

Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε κατόχους αποταμιευτικών προγραμμάτων ή συμβολαίων ζωής και υγείας αντιπροσωπεύουν το 85% των ασφαλιστικών εργασιών του κλάδου, που το 2016 ανήλθαν σε 2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος από το σύνολο του 1,7 δισ. ευρώ, η συντριπτική πλειονότητα, δηλαδή το 1,3 δισ. ευρώ, αφορά αποζημιώσεις ατομικών προγραμμάτων, ενώ στα 388 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν για ομαδικά προγράμματα. Αν και οι αποζημιώσεις του 2016 είναι αυξημένες σε σχέση με το 2015, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια τα ποσά που καταβλήθηκαν σε ασφαλισμένους λόγω πρόωρης ρευστοποίησης συμβολαίων είναι λιγότερα σε σχέση με άλλες χρονιές. Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων της ΕΑΕΕ, από το 1,3 δισ. των αποζημιώσεων σε ατομικά συμβόλαια, το 50%, δηλαδή 655,5 εκατ. ευρώ, πληρώθηκαν σε ασφαλισμένους που «έσπασαν» το ασφαλιστικό τους συμβόλαιο πριν από τη λήξη του, ενώ συνολικά μαζί με τα ομαδικά προγράμματα οι αποζημιώσεις λόγω πρόωρης εξαγοράς ανήλθαν σε 700,5 εκατ. ευρώ. Η μείωση των αποζημιώσεων λόγω πρόωρης εξαγοράς φθάνει το 14% σε σχέση με το 2015, χρονιά κατά την οποία οι αντίστοιχες αποζημιώσεις ανήλθαν στα 815,5 εκατ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, το σπάσιμο των ασφαλιστικών συμβολαίων πριν από την κανονική λήξη παραμένει κυρίαρχη τάση στην αγορά και είναι αποτέλεσμα της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, μέρος των οποίων υποχρεώνεται να ρευστοποιήσει πρόωρα το αποταμιευτικό του πρόγραμμα, κυρίως λόγω αδυναμίας να το χρηματοδοτήσει μέχρι τη λήξη. Υψηλές ήταν το 2016 και οι αποζημιώσεις που πληρώθηκαν λόγω επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, το ύψος των οποίων ανήλθε στα 578,5 εκατ. ευρώ έναντι 483,4 το 2015, ενώ στα 387,4 εκατ. ευρώ από 286,1 εκατ. ευρώ ανήλθε το ποσό που πλήρωσαν οι ασφαλιστικές εταιρείες λόγω κανονικής λήξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ