ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προ των πυλών της πτώχευσης, απουσία επενδυτή, η Hellenic Steel

ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

Το τίμημα που προσέφερε με δεσμευτικό χαρακτήρα ένας εκ των τριών ενδιαφερομένων ήταν της τάξης των 20 εκατ. ευρώ. Ομως δεν συναίνεσε, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, στην αξίωση να υλοποιήσει εντός 12μήνου περιβαλλοντικά έργα, τα οποία έχουν εγκριθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος, ύψους 5 εκατ. ευρώ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σε πτώχευση ενδέχεται να οδηγηθεί η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Χάλυβος (Hellenic Steel), καθώς φέρεται να ναυαγεί η προσπάθεια των εκκαθαριστών να πουληθεί, ως χαλυβουργία, σε στρατηγικό επενδυτή.

Η εταιρεία έχει τεθεί από το 2014 σε εκκαθάριση με βάση τον νόμο 2190. Ομως, η μητρική του ομίλου, η ιταλική Ilva SpA, που είναι και ο μόνος πρακτικά πιστωτής της, έχει καταθέσει από τον Δεκέμβριο αίτηση πτώχευσης, η οποία συζητήθηκε στο δικαστήριο στις 22 Μαΐου και αναμένεται πλέον η απόφαση. Με δεδομένο ότι ο ένας εκ των τριών ενδιαφερόμενων επενδυτών που συζητούσε με τον εκκαθαριστή το ενδεχόμενο εξαγοράς διαφώνησε στους όρους που του ζητήθηκαν, πιθανολογείται πως αν το δικαστήριο εγκρίνει την αίτηση πτώχευσης, οι εκκαθαριστές θα πρέπει να «κατεβάσουν τα μολύβια» και θα μπει τέλος στην όλη προσπάθεια.

Ο εκκαθαριστής είχε εντολή να αποδώσει ό,τι εισπράξει από την πώληση της εταιρείας στον πιστωτή που είναι η μητρική του βασικού μετόχου Ilva Commerciale, η Ilva SpA. Να σημειωθεί πως αμφότερες οι εταιρείες έχουν επίσης τεθεί σε εκκαθάριση από το ιταλικό δημόσιο.

Η διαπραγμάτευση των εκκαθαριστών με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές γινόταν στη βάση του άρθρου 106, β και δ του πτωχευτικού κώδικα, παράγραφοι που διατηρήθηκαν σε ισχύ και με τον νέο πτωχευτικό, αναφέρουν στην «Κ» νομικοί κύκλοι. Το συγκεκριμένο άρθρο επιτρέπει στην υπό εκκαθάριση εταιρεία (με βάση τον 2190, όχι σε ειδική διαχείριση) να βρει επενδυτή και να πάει στο δικαστήριο για να εγκρίνει την πώληση. Αυτό σημαίνει ότι εκποιείται όλο το ενεργητικό, με το τίμημα να διαγράφεται το παθητικό και μετά να γίνεται διανομή του υπολοίπου στους πιστωτές και μετόχους. Εν προκειμένω θα εισέπραττε η Ilva. Μέτοχος στη Hellenic Steel είναι και η Τράπεζα Πειραιώς, λόγω του ότι είχε απορροφήσει την ΕΤΒΑ, η οποία κατείχε μικρό ποσοστό. Ομως είναι ουσιαστικά εκτός διαδικασίας γιατί πρέπει να ικανοποιηθεί πρώτα ο πιστωτής που είναι η Ilva.

Οι τρεις ξένες εταιρείες με τις οποίες διαπραγματεύονταν οι εκκαθαριστές λέγεται πως είναι εισηγμένες και γι’ αυτό δεν αποκαλύφθηκε ποτέ η ταυτότητά τους. Αντιθέτως διαρρέεται πως το τίμημα που προσέφερε με δεσμευτικό χαρακτήρα η μία εξ αυτών ήταν της τάξης των 20 εκατ. ευρώ. Ομως δεν συναίνεσε, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, στην αξίωση να υλοποιήσει εντός 12μήνου περιβαλλοντικά έργα τα οποία έχουν εγκριθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος ύψους 5 εκατ. ευρώ.

Ο διεθνής διαγωνισμός που είχε προκηρυχθεί στις αρχές Δεκεμβρίου από τους εκκαθαριστές για την πώληση των παγίων της Hellenic Steel προέβλεπε πως «θα πωληθούν ελεύθερα από κάθε βάρος ή εμπράγματη ασφάλεια» και «ο αγοραστής θα αποκτήσει τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ως έχουν. Η εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε κόστη αφορούν την επανεκκίνηση, αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού καθώς και από οποιεσδήποτε μελλοντικές αξιώσεις πάσης φύσεως».

Την άνοιξη έγινε γνωστό πως η λογιστική αξία των παγίων έχει υπολογιστεί στα 17 εκατ. ευρώ και για την εταιρεία ενδιαφέρθηκαν όμιλοι από την Ινδία, το Κατάρ και την Ολλανδία. Αλλά –φευ– όπως προκύπτει, το αποτέλεσμα φαίνεται να τείνει να είναι άγονο. Πηγές της αγοράς δεν αποκλείουν την εμφάνιση νέου επενδυτή ως αποτέλεσμα των σημαντικών προσπαθειών του εκκαθαριστή. Δεν τη θεωρούν όμως και ιδιαίτερα πιθανή. Προϋπόθεση, να μην κηρύξει σε πτώχευση τη χαλυβουργία το δικαστήριο.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ