ΕΛΛΑΔΑ

Η Ενωση Διοικητικών Δικαστών καταδικάζει τις δηλώσεις Πολάκη για τα «πόθεν έσχες»

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΔΡΟΥ

Μία ακόμα ανακοίνωση- τοποθέτηση από τους διοικητικούς δικαστές αυτή τη φορά, οι οποίοι αντιδρούν στις «απρεπείς, συκοφαντικές και αναρμοδίως εκφρασθείσες», όπως αναφέρουν, δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, ειδικά για όσα δημόσια είπε ότι οι δικαστές δεν θέλουν να υποβάλουν δήλωση πόθεν έσχες.

Οι διοικητικοί δικαστές θεωρούν τα λεχθέντα από τον υπουργό συκοφαντικά και απρεπή και τονίζουν πως οι δικαστικοί ουδέποτε αρνήθηκαν να ελεγχθούν, όμως έχουν προσφύγει δικαστικά κατά του νόμου για το πόθεν έσχες για συγκεκριμένες διατάξεις χωρίς να αρνούνται τον έλεγχο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση τους

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών καταδικάζει τις απρεπείς, συκοφαντικές και αναρμοδίως εκφρασθείσες τοποθετήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη, όπως αυτές αναφέρονται στον Τύπο, περί του ότι οι δικαστές δεν θέλουν δήθεν να καταθέτουν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες). Ο Υπουργός γνωρίζει πολύ καλά ότι ουδέποτε αμφισβητήσαμε ότι έχουμε τέτοια υποχρέωση, ενώ, άλλωστε, όλοι οι δικαστές υποβάλλουμε κάθε έτος εμπρόθεσμα τις εν λόγω δηλώσεις. Η συκοφαντία επιτείνεται εκ του ότι ο Υπουργός γνωρίζει ότι εμείς αμφισβητήσαμε δικαστικά όχι καθαυτή την υποχρέωση, αλλά συγκεκριμένες ειδικότερες ρυθμίσεις της οικείας υπ’ αρ. 1846/13.10.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 3300/13.10.2016), ιδίως αναφορικά με την ανάθεση του ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών σε όργανο μη συγκροτούμενο τουλάχιστον κατά πλειοψηφία από δικαστικούς λειτουργούς, αλλά και με τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων (ηλεκτρονικά), ο οποίος προσβάλλει το ατομικό δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων λόγω του κινδύνου διαρροής και δημοσιοποίησης των προσωπικών στοιχείων των υπόχρεων.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ