ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλειμμα καταναλωτικής συνείδησης στην Ελλάδα

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Η Ελλάδα έχει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό καταναλωτών (33,7%) στην Ε.Ε. που είναι εκτεθειμένοι σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Τον χειρότερο βαθμό μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ως προς τη γνώση των δικαιωμάτων τους παίρνουν οι Ελληνες καταναλωτές, σύμφωνα με τον Πίνακα Αποτελεσμάτων του 2017 για τις Καταναλωτικές Συνθήκες (Consumer Conditions Scoreboard 2017) που δημοσιοποίησε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην ελλιπέστατη γνώση των δικαιωμάτων τους οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό το γεγονός τής επίσης πολύ χαμηλής καταναλωτικής συνείδησης και της διεκδίκησης όσων δικαιούνται. Η χαμηλή καταναλωτική συνείδηση δεν οφείλεται, βεβαίως, στο ότι οι προμηθευτές επιδεικνύουν άρτια συμπεριφορά προς τους καταναλωτές και επομένως οι τελευταίοι δεν χρειάζεται να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Το αντίθετο, θα έλεγε κάποιος. Οι Ελληνες λιανέμποροι λαμβάνουν την τρίτη χειρότερη επίδοση μεταξύ των συναδέλφων τους στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά τη γνώση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα έχει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό καταναλωτών (33,7%) στην Ε.Ε. που είναι εκτεθειμένοι σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές τις οποίες εφαρμόζουν εγχώριοι λιανέμποροι.

Η έλλειψη γνώσης για τα δικαιώματά τους, αλλά και το γεγονός ίσως ότι στην Ελλάδα είναι ελάχιστες οι δραστήριες και σοβαρές καταναλωτικές οργανώσεις, έχει ως συνέπεια οι Ελληνες καταναλωτές να είναι αυτοί που περισσότερο από κάθε άλλον στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναι πιθανό να μη διαμαρτυρηθούν εάν αντιμετωπίσουν ένα σοβαρό πρόβλημα στις συναλλαγές τους με τους προμηθευτές. Πρόκειται για ποσοστό 47,3%, όταν το μέσο ποσοστό στην Ε.Ε.-28 είναι 27,1%. Κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι εξάλλου το γεγονός ότι οι Ελληνες εμφανίζονται να δείχνουν τη μικρότερη εμπιστοσύνη προς τις μη κυβερνητικές καταναλωτικές οργανώσεις από όλους τους Ευρωπαίους. Συγκεκριμένα, μόλις το 36,4% εμπιστεύεται τις καταναλωτικές οργανώσεις στην Ελλάδα, ενώ πολύ υψηλότερο είναι το ποσοστό εμπιστοσύνης προς τις δημόσιες αρχές (45,6%), αλλά ακόμη και προς τους λιανεμπόρους και τους παρόχους υπηρεσιών (59,1%).

Πιο χαμηλός, όμως, ακόμη και από αυτόν προς τις καταναλωτικές οργανώσεις είναι ο βαθμός εμπιστοσύνης στα δικαστήρια, καθώς μόλις το 31,4% των Ελλήνων καταναλωτών τα εμπιστεύεται. Τούτο βεβαίως έχει να κάνει και με τις χρονοβόρες διαδικασίες στην απονομή δικαιοσύνης, αφού για την επίλυση απλών ζητημάτων μεταξύ καταναλωτών και λιανεμπόρων απαιτούνται κατά μέσο όρο 365 ημέρες.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ