ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τεστ αντοχής για τους ιδιώτες η νέα δημοπρασία ηλεκτρικού ρεύματος

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

Είναι η τέταρτη κατά σειρά δημοπρασία από την εφαρμογή του μέτρου ΝΟΜΕ ως εργαλείου για τη μείωση των μεριδίων της ΔΕΗ στη λιανική αγορά σε ποσοστό κάτω του 50% μέχρι το 2019.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Με περιορισμούς ως προς τα ποσοστά ενέργειας που θα εξάγονται, πραγματοποιείται στις 25 Οκτωβρίου η μεγαλύτερη μέχρι τώρα δημοπρασία λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ισχύος της ΔΕΗ, που θα τεστάρει τις αντοχές των ιδιωτικών παρόχων και την περαιτέρω πορεία της αγοράς. Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά δημοπρασία από την εφαρμογή του μέτρου ΝΟΜΕ ως εργαλείου για τη μείωση των μεριδίων της ΔΕΗ στη λιανική αγορά σε ποσοστό κάτω του 50% μέχρι το 2019 και μεσοσταθμικούς στόχους ανά έτος από το 2016. Σε αυτή η ΔΕΗ θα διαθέσει 718 MWh/h, ποσότητα η οποία αναλύεται στις 246 MWh/h που είναι το υπόλοιπο από τις αρχικά συμφωνημένες ετήσιες ποσότητες στο μνημόνιο, 229 MWh/h που είναι η επιπλέον ποσότητα 4% που προστέθηκε στο πλαίσιο του κλεισίματος της δεύτερης αξιολόγησης και 243 MWh/h που είναι η προσαύξηση (πέναλτι), λόγω της απόκλισης της μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ από τους συμφωνημένους ενδιάμεσους στόχους.

Δύο είναι τα νέα χαρακτηριστικά αυτής της δημοπρασίας σε σχέση με τις προηγούμενες που την καθιστούν κρίσιμη για την πορεία της αγοράς και τον ανταγωνισμό που έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα με τη συμμετοχή σε αυτές 14 συνολικά εταιρειών. Το πρώτο, οι μεγάλες ποσότητες των 718 MWh/h έναντι 460 MWh/h της πρώτης δημοπρασίας πέρυσι τον Οκτώβριο και των μικρών ποσοτήτων των 145 MWh/h εκάστη, των τριών που ακολούθησαν μέσα στο 2017. Οι αυξημένες ποσότητες ενισχύουν τον ανταγωνισμό κυρίως μεταξύ μεγάλων και μικρών εταιρειών, καθώς η δεύτερη κατηγορία δεν μπορεί να χτυπήσει μεγάλη ποσότητα ισχύος κυρίως λόγω των μικρών ποσοτήτων που κατέχουν στην αγορά αλλά και του περιορισμού που θέτει πρώτη φορά η ΡΑΕ ως προς τις δυνατότητες εξαγωγής του προϊόντος. Οι περιορισμοί αυτοί αποτελούν και το δεύτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό της επικείμενης δημοπρασίας σε σχέση με τις προηγούμενες.

Η ΡΑΕ, έπειτα από έρευνα σχετικά με τη διάθεση των ποσοτήτων ΝΟΜΕ από τις προηγούμενες δημοπρασίες στην οποία διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν πάροχοι που διέθεσαν μέχρι και το 80% του προϊόντος σε εξαγωγές και όχι στην εσωτερική αγορά, υπονομεύοντας τον στόχο της μείωσης των μεριδίων της ΔΕΗ, προχώρησε στη λήψη μέτρων για τις επόμενες δημοπρασίες. Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η ΡΑΕ και αναμένεται η δημοσίευσή της στο ΦΕΚ για να αποκτήσει ισχύ, για να συμμετάσχει κάποιος προμηθευτής στη δημοπρασία της 25ης Οκτωβρίου των 718 MWh/h πρέπει να έχει διαθέσει στο πελατολόγιό του στην εσωτερική αγορά τουλάχιστον το 30% του ρεύματος που έχει αγοράσει μέσω των ΝΟΜΕ στις προηγούμενες δημοπρασίες. Το όριο του 30% σε αυτή τη φάση επελέγη προκειμένου να μην βρεθούν αιφνιδιαστικά εκτός ΝΟΜΕ μικροί προμηθευτές που διέθεσαν υψηλά ποσοστά στις εξαγωγές, στους οποίους δίνεται ουσιαστικά ένα διάστημα προσαρμογής μέχρι τις επόμενες δημοπρασίες του 2018. Για τις δημοπρασίες του πρώτου εξαμήνου του 2018, το όριο του 30% αυξάνεται στο 50% για τους παρόχους που συμμετέχουν τουλάχιστον ένα έτος στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό και στις δημοπρασίες του δεύτερου εξαμήνου του 2018, το όριο για την ίδια κατηγορία προμηθευτών αυξάνεται στο 70%. Για τους νεοεισερχόμενους προμηθευτές, όσους δηλαδή δεν έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά, το ποσοστό που πρέπει να διαθέσουν στην εγχώρια αγορά για να συμμετάσχουν στη δημοπρασία θα παραμείνει στο 30%.

Πρόκειται για μία ισορροπιστική πρόταση που οδηγεί την αγορά σε ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των ιδιωτών παρόχων χωρίς να «πετάει» απ’ έξω παίχτες, εξέλιξη που θα προκαλούσε τριγμούς και ίσως και «κανόνια». Δεν έχει γίνει γνωστό, πάντως, εάν η ΡΑΕ για την απόφασή της έχει διασφαλίσει τη συναίνεση των πιστωτών, οι οποίοι στην προηγούμενη αξιολόγηση δεν επέτρεψαν τους περιορισμούς στις εξαγωγές.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ