ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για διανομή του κοινωνικού μερίσματος για το 2017 παρουσίασε η κυβέρνηση υπογραμμίζοντας αναλυτικά τα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής, καθώς και λοιπά κριτήρια για την εφάπαξ καταβολή του μερίσματος, όπως για παράδειγμα η ασφάλιση, υποβολή φορολογικής δήλωσης κ.λπ.

Στο επίσημο έγγραφο η κυβέρνηση αναφέρει, μεταξύ άλλων:

- τις κατηγορίες των δικαιούχων, τη βάση,

- τον τρόπο υπολογισμού,

- το ύψος της παροχής ανά κατηγορία δικαιούχων,

- τις προϋποθέσεις, τον φορέα, τη διαδικασία,

- τον χρόνο και τρόπο καταβολής, 

- τον χρόνο και τρόπο ελέγχου των εισοδηματικών, περιουσιακών και των λοιπών κριτηρίων για τη χορήγησή του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 1 του νόμου ν. 4501/2017 (Α ́178).

Διαβάστε αναλυτικά τους όρους διανομής:

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ