ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεχνογνωσία και χρηματοδότηση από Ε.Ε. σε 24 χώρες για προώθηση μεταρρυθμίσεων

ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Στόχος της Επιτροπής είναι να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να μεταρρυθμίσουν τα δημοσιονομικά συστήματά τους, να εκσυγχρονίσουν τη δημόσια διοίκησή τους και να βελτιώσουν την ποιότητα των δικαστικών συστημάτων τους.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Τεχνική στήριξη αλλά και χρηματοδότηση θα παράσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 24 κράτη-μέλη το 2018 για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυξημένη είναι η συμμετοχή στο πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Το 2017 μόνον 15 κράτη-μέλη είχαν δηλώσει συμμετοχή, ενώ στην Ελλάδα, που βρίσκεται σε πρόγραμμα προσαρμογής, η τεχνική στήριξη ήδη παρέχεται.

Ο σκοπός της Επιτροπής είναι να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να μεταρρυθμίσουν τα δημοσιονομικά τους συστήματα, να εκσυγχρονίσουν τη δημόσια διοίκησή τους, να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των εθνικών δικαστικών συστημάτων και να καταπολεμήσουν την απάτη, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στην περίπτωση της Ελλάδας, χρηματοδότηση με σκοπό διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχει δοθεί μέχρι στιγμής για τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Εσόδων, για τη βελτίωση των φορολογικών αρχών αλλά και για να οργανωθεί ο μηχανισμός που εγγυάται, μεταξύ άλλων, το ελάχιστο εισόδημα.

«Η σημερινή απόφαση θα μας δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. κατά την εκπόνηση, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, υπεύθυνος για το ευρώ, Βάλντις Ντομπρόβσκις. Αλλωστε, αυτήν την περίοδο, η Ε.Ε. διανύει περίοδο μεγάλης ανάπτυξης. Αυτή ήταν η διαπίστωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην έκθεση για το ευρωπαϊκό εξάμηνο, που δημοσίευσε χθες και στην οποία γίνεται επισκόπηση της προόδου των κρατών-μελών όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητές τους. «Οι προοπτικές είναι θετικές και συνοδεύονται από τη βελτίωση της κατάστασης στην αγορά εργασίας και στον κοινωνικό τομέα», αναφέρεται στην έκθεση.

Διαρθρωτικές ανισορροπίες φρενάρουν την οικονομία σε κάποιες χώρες και θα πρέπει πάραυτα να διορθωθούν. Η χθεσινή ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά όλα τα κράτη-μέλη, εκτός από την Ελλάδα, λόγω του ότι βρίσκεται σε μνημόνιο. «Καμπανάκι» χτύπησε για την Κύπρο και την Ιταλία, εξαιτίας του υψηλού χρέους τους. Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις τόνισε πως η Κύπρος, παρά την πρόοδο που έχει επιτύχει σε σχέση με την ανάπτυξη και τα δημοσιονομικά, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα αναφορικά με το χρέος. Επίσης, τα κόκκινα δάνεια φθάνουν στο 30% του συνόλου των δανείων. Η Κύπρος έχει το δεύτερο ψηλότερο ποσοστό κόκκινων δανείων μετά την Ελλάδα, ενώ η πρόοδος που σημείωσε στο μέτωπο των ιδιωτικοποιήσεων είναι μικρή. Μικρότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στη Γερμανία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιρλανδία, στην Ολλανδία και στην Πορτογαλία.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ