ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήθηκαν οριακά οι καταθέσεις ιδιωτών τον Φεβρουάριο

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Στα ίδια σχεδόν επίπεδα σε σχέση με τον Ιανουάριο διαμορφώθηκαν οι καταθέσεις των ελληνικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στα τέλη Φεβρουαρίου, καταγράφοντας οριακή αύξηση κατά 59 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, το ύψος των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα στις ελληνικές τράπεζες ανήλθε στα 124,9 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 103,3 δισ. ευρώ είναι οι καταθέσεις των νοικοκυριών και 21,6 δισ. ευρώ είναι οι καταθέσεις των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, οι καταθέσεις των νοικοκυριών ήταν αυξημένες κατά 505 εκατ. ευρώ, αύξηση ωστόσο που αντισταθμίστηκε από τη μείωση της ρευστότητας που προήλθε από τις επιχειρήσεις, τα υπόλοιπα των οποίων μειώθηκαν κατά 447 εκατ. ευρώ. Η μείωση των καταθέσεων από τις επιχειρήσεις είναι αναμενόμενη, καθώς το πρώτο τρίμηνο του έτους είναι περίοδος νέων παραγγελιών και προγραμματισμού ενόψει και της νέας σεζόν. Από την πλευρά των νοικοκυριών η αύξηση που παρατηρείται είναι εξαιρετικά αργή και δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις απώλειες των προηγούμενων ετών. Συνολικά μαζί με τις τοποθετήσεις που διατηρούν οι φορείς της γενικής κυβέρνησης στις εμπορικές τράπεζες, τα υπόλοιπα των καταθέσεων διαμορφώθηκαν στα 139,7 δισ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο κατά 528 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Ιανουάριο.

Η ασθενική άνοδος των καταθέσεων καθιστά απαγορευτική την επανεκκίνηση της οικονομίας μέσω της διοχέτευσης ρευστότητας από το τραπεζικό σύστημα και είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ η καθαρή χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή τα νέα δάνεια που χορηγήθηκαν αφού αφαιρεθούν αυτά που πληρώθηκαν, διεγράφησαν ή μεταβιβάστηκαν, υπήρξε τον Φεβρουάριο αρνητική κατά 443 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα των δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκαν στα 182,5 δισ. ευρώ και ο ρυθμός χρηματοδότησης υπήρξε αρνητικός κατά 1%, καταγράφοντας περαιτέρω μείωση σε σχέση με τον Ιανουάριο. Από αυτά, τα 88 δισ. ευρώ είναι οι οφειλές που έχουν οι επιχειρήσεις, 12,7 δισ. ευρώ χρωστούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και 81,9 δισ. ευρώ είναι οι οφειλές των νοικοκυρών από στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Να σημειωθεί ότι το 2018 είναι η δέκατη συνεχόμενη χρονιά πιστωτικής συρρίκνωσης, που ξεκίνησε με το ξέσπασμα της κρίσης το 2009, πορεία που δεν έχει αναστραφεί έκτοτε υπό το βάρος όχι μόνο της μείωσης των καταθέσεων, αλλά και της εκτόξευσης των κόκκινων δανείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, τον Φεβρουάριο η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις υπήρξε αρνητική κατά 233 εκατ. ευρώ και ο ρυθμός χρηματοδότησης οριακά θετικός κατά 0,2%, καθώς το σύνολο σχεδόν των κλάδων της οικονομίας –με εξαίρεση τον τουρισμό, τις μεταφορές και τις ασφαλιστικές εταιρείες– κατέγραψε αρνητικό ρυθμό πιστοδοτήσεων. Σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, ο ρυθμός χρηματοδότησης ήταν αρνητικός κατά 2,4%.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ