ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικά οι προσφυγές σε πέντε εφορίες

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ξεκίνησε, χθες, πιλοτικά η ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής για πράξεις που έχουν εκδοθεί από 5 εφορίες, και τις οποίες αμφισβητούν οι φορολογούμενοι.

Συγκεκριμένα, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για πράξεις που έχουν εκδοθεί από τις εφορίες:

α) Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών (ΦΑΕ) Αθηνών,
β) Χολαργού,
γ) Ψυχικού,
δ) Αμπελοκήπων και
ε) Ιωνίας Θεσσαλονίκης.

Η σχετική δυνατότητα παρέχεται εναλλακτικά στον φορολογούμενο, ο οποίος εξακολουθεί να μπορεί, αντί της ηλεκτρονικής υποβολής, να καταθέτει χειρόγραφα την ενδικοφανή προσφυγή του.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, στην ενότητα «Ενδικοφανείς Προσφυγές», όπου, επίσης, έχει αναρτηθεί το εγχειρίδιο χρήσης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ενδικοφανείς προσφυγές υποβάλλονται για την επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας. Στόχος είναι η επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, ώστε να επιτυγχάνονται η συντομότερη είσπραξη δημόσιων εσόδων και η αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης.

Οι φορολογούμενοι οφείλουν πριν από την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σημειώνεται ότι η άσκηση προσφυγής απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατά των υποκειμένων στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών αρχών κρίνεται ως απαράδεκτη. Η προσφυγή ασκείται κατά πράξεων των φορολογικών αρχών, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών που αρχίζει από τη στιγμή που ο φορολογούμενος λάβει τα πρόστιμα ή το εκκαθαριστικό που αμφισβητεί από την εφορία, ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού η σχετική προθεσμία ορίζεται σε 60.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ