80 χρoνια πριν... 6-7-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ:  [...] Αι εθνικοσοσιαλιστικαί αρχαί απέλυσαν εκ της θέσεώς του τον καθηγητήν της μουσικής Ροζέ, ο οποίος επί 52 έτη υπήρξε πρώτο βιολί εις την φιλαρμονικήν της Βιέννης. Επίσης απελύθησαν και 10 άλλοι Εβραίοι μουσικοί οι οποίοι ανήκον εις την ιδίαν ορχήστραν.

«ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ» ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ: Μία ακόμη προσωπικότης της σοβιετικής διπλωματίας εξηφανίσθη. Το νέον θύμα της κομμουνιστικής τρομοκρατίας είναι ο πρεσβευτής Μαΐσκυ, ο οποίος μέχρι πρότινος αντεπροσώπευε την χώρα του εν Λονδίνω [...]. Περί τα μέσα Μαΐου ο Μαΐσκυ είχε κληθή εις Μόσχαν διά να κατατοπίση την κυβέρνησίν του επί της καταστάσεως. Εκαμε την ανοησίαν να επιστρέψη πράγματι και έκτοτε εξηφανίσθησαν τα ίχνη του [ο Μαΐσκυ παρέμεινε πρεσβευτής της ΕΣΣΔ στο Λονδίνο από το 1932 έως το 1943].

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ:  [ομιλία Μεταξά] «Με την χορήγησιν των ανωτέρω παροχών [επίδομα λοχείας, χρηματικό βοήθημα τοκετού, καταβολή εξόδων κηδείας] αι οποίαι θα συμπληρωθούν διά των ιατρικών φροντίδων υπέρ της μητέρας και του παιδιού, το ίδρυμα εφαρμόζει ένα από τα καλύτερα και πληρέστερα συστήματα προστασίας της μητρότητος και της βρεφικής ηλικίας».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ