ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 22.VII.1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΧΕΝΛΑΪΝ: Το κόμμα του Χένλαϊν υπέβαλεν υπόμνημα προς τας Κυβερνήσεις Γαλλίας και Αγγλίας δι’ ου εκθέτει τους ιστορικούς, φυλετικούς και πολιτικούς λόγους εφ’ ων εδράζονται αι αξιώσεις των προς μεταρρύθμισιν του σημερινού καθεστώτος των σουδητικών περιοχών. […] Το διάβημα του Χένλαϊν υπηγορεύθη υπό της γερμανικής Κυβερνήσεως με την πρόθεσιν να φέρη εις την διαιτησίαν των τεσσάρων Δυνάμεων Γαλλίας, Αγγλίας, Ιταλίας και Γερμανίας το ζήτημα των Σουδητών [φωτ.: Οι Σουδήτες χαιρετίζουν τον Χένλαϊν σε μια διαδήλωση στη Πράγα].

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ; Μία αρκετά σοβαρή είδησις παρήλθε τας ημέρας αυτάς απαρατήρητη. Ο Καλίνιν, ο γηραιός πρόεδρος των σοβιετικών συμβουλίων της Ε.Σ.Σ.Δ. αντικατεστάθη διαταγή του Στάλιν από τον άγνωστον Αμπέιεφ ή Μπατάγιεφ. Ο Καλίνιν κατείχε την θέσιν αυτήν από της εποχής του Λένιν, ή μάλλον από της εποχής της συγκροτήσεως του Σοβιετικού Κράτους. Τι να συμβαίνη άραγε; Περί γηρατειών απλώς πρόκειται ή περί δυσμενείας; Γεγονός είναι ότι ο σημερινός Αρχων του Κομμουνισμού δεν έχει αφίσει ούτε έναν φίλον ή συνεργάτην του Λένιν εις την θέσιν του. Αλλους έστειλεν εις συνάντησιν του αρχηγού, άλλους εις τας λευκάς ερήμους της Σιβηρίας και πολλούς εις τα ανήλια κελλία της Λουμπιάνκας. Μήπως και την χήραν του Λένιν, την σπουδαίαν Κρούπσκαγιαν, δεν είχε απειλήση ότι θα... την καθήρη από χήραν του Λένιν;

ΠΕΡΙ «ΜΑΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ»: Η εισαγωγή του μουσικού εκείνου τεμαχίου [του Γκριζόν, που περιείχε αποσπάσματα ύμνων της «Εσθήρ» του Ρακίνα], με ελαχίστας μόνον παραλλαγάς, ήτο η ιδία μουσική της «Μασσαλιώτιδος» [εθνικού ύμνου της Γαλλίας]. […] Ο κόμης του Σαιν Λωράν δημοσιεύει […] μιαν ενδιαφέρουσα μελέτην […] διά να αποδείξη ότι η σύνθεσις του Γκριζόν ήτο πράγματι παλαιοτέρα και ότι ο Ρουζέ ντε Λιλ την αντέγραψεν.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ