ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιστροφή στα κέρδη για την Πειραιώς το β΄ 3μηνο

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σταδιακή αποκατάσταση της οργανικής κερδοφορίας και αποφασιστική διαχείριση του ενεργητικού του ομίλου στο πλαίσιο της πολιτικής για την εξυγίανση του ενεργητικού, ήταν το μήνυμα του διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστου Μεγάλου κατά τη χθεσινή παρουσίαση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου. Οπως σημείωσε, τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την προσπάθεια της Τράπεζας Πειραιώς να αντιμετωπίσει αποφασιστικά τα θέματα των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού, ενώ την ίδια στιγμή η διοίκηση παραμένει επικεντρωμένη στη μείωση του κόστους μέσα από την εκτέλεση του προγράμματος επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, το οποίο πρέπει να αποφέρει 3ετείς περικοπές περίπου 200 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2020. Μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί ενέργειες 86 εκατ. ευρώ. Με βάση τα αποτελέσματα του εξαμήνου η κερδοφορία του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς αποκαθίσταται σταδιακά και το καθαρό κέρδος από επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε επίπεδο εξαμήνου στα 39 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο τρίμηνο του έτους τα κέρδη του ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν στα 24 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 79 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2018 (ή 15 εκατ. ευρώ κέρδος εξαιρώντας το κόστος ύψους 132 εκατ. ευρώ της εθελουσίας). Η κύρια τραπεζική δραστηριότητα της τράπεζας έχει επαναλαμβανόμενο καθαρό κέρδος 206 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο, επιτυγχάνοντας Απόδοση Εσόδων προς Σύνολο Ενεργητικού (RοA) στο 1,1%.

Βελτιωμένο είναι και το προφίλ ρευστότητας, καθώς η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA έχει πλήρως εξαλειφθεί από τα μέσα Ιουλίου παρά την πρόσφατη άρση του waiver από την ΕΚΤ. Οπως υπογράμμισε ο CEO του ομίλου, η Τράπεζα Πειραιώς έχει λάβει πιστοληπτική διαβάθμιση επενδυτικής βαθμίδας και, ως εκ τούτου, οι καλυμμένες ομολογίες της τράπεζας θα είναι επιλέξιμες από την ΕΚΤ ως εξασφαλίσεις. Μεταξύ των βασικών στόχων της διοίκησης της τράπεζας είναι η ενδυνάμωση του ενεργητικού του ομίλου και στο πλαίσιο αυτό η τράπεζα έχει λάβει προβλέψεις ύψους 3,5 δισ. ευρώ τα προηγούμενα τρίμηνα ενσωματώνοντας την επίπτωση από την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ9. Οι καταθέσεις ομίλου διαμορφώθηκαν σε 42,1 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2018, ενώ οι καταθέσεις της τράπεζας στην Ελλάδα ανήλθαν στα 41,9 δισ. ευρώ (+10% ετησίως).

Η συνολική ετήσια μείωση των NPE ανήλθε σε 5,1 δισ. ευρώ, με το υπόλοιπό τους να υποχωρεί στα 29,4 δισ. ευρώ στο τέλος του δεύτερου τριμήνου 2018. Η υποχώρηση των NPEs από την αρχή του έτους ήταν 3,5 δισ. ευρώ. Η τράπεζα ανακοίνωσε τον Μάιο και τον Ιούλιο 2018 την υπογραφή συμφωνιών πώλησης δύο χαρτοφυλακίων, ενός εξασφαλισμένων δανείων (Amoeba) και ενός μη εξασφαλισμένων (Arctos), συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας ύψους 1,8 δισ. ευρώ. Η διοίκηση της τράπεζας ανακοίνωσε την πώληση δύο νέων χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το πρώτο χαρτοφυλάκιο (project Iris) θα αφορά μη εξυπηρετούμενα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, μεικτής εσωτερικής αξίας 400 εκατ. ευρώ, ενώ το δεύτερο αφορά μη εξυπηρετούμενα ναυτιλιακά δάνεια (project Nemo), ανάλογης μεικτής εσωτερικής αξίας.

Οι προβλέψεις δανείων του ομίλου μειώθηκαν στα 312 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018 από 522 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2017, ενώ το δεύτερο τρίμηνο οι προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 149 εκατ. ευρώ από 163 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2018, εξαιρώντας τη θετική επίπτωση που αποδίδεται στις συμφωνηθείσες πωλήσεις των δύο χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων, Amoeba και Arctos.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ