BEST WORKPLACES

Για 17η χρονιά τιμούμε το καλό εργασιακό περιβάλλον

Γενικός Διευθυντής Great Place to Work® Hellas

Από το 2002, το Great Place to Work® Hellas αξιολογεί, μελετά και προβάλλει τις επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς οι οποίες  έχουν επενδύσει στη δημιουργία καλού εργασιακού περιβάλλοντος.

Περισσότερες από 400 εταιρείες έχουν αξιολογηθεί όλα αυτά τα 17 χρόνια με τα εργαλεία και τη μεθοδολογία του Great Place to Work®, διερευνώντας τις απόψεις των εργαζομένων τους για την καθημερινή τους εμπειρία στην εργασία και μελετώντας τις πολιτικές και τις πρακτικές με τις οποίες οι επιχειρήσεις εκφράζουν τη μέριμνά τους για τους ανθρώπους τους.  

Πολλές από αυτές τις εταιρείες έχουν κατορθώσει, για περισσότερες από μία φορές, να ξεχωρίσουν και να επιβεβαιώσουν τη φροντίδα για τους ανθρώπους τους και την προσήλωσή τους στη δημιουργία και στη διάρκεια ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος.

Το παρόν τεύχος της εφημερίδας «Η Καθημερινή» αποτελεί ένα αφιέρωμα στις 25 καλύτερες  επιχειρήσεις, οι οποίες τον τελευταίο χρόνο, και εν μέσω συνεχόμενης κρίσης, συνεχίζουν να προσφέρουν στους εργαζομένους τους εργασιακές συνθήκες οι οποίες στηρίζονται κατά κύριο λόγο στον σεβασμό και στην εμπιστοσύνη.

Η αξιολόγηση που πραγματοποιεί το Great Place to Work®, μοναδική στο είδος της, στηρίζεται κυρίως στις απόψεις των εργαζομένων και στο πώς οι ίδιοι βιώνουν την εργασιακή τους πραγματικότητα. Οι εργαζόμενοι είναι οι μόνοι που μπορούν να κρίνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται από τους διευθυντές τους και τη διοίκηση και κατά πόσο, στη δική τους εταιρεία, χαρακτηριστικά όπως ο σεβασμός, η δικαιοσύνη, η συναδελφικότητα, η συνέπεια είναι έννοιες υπαρκτές και όχι απλώς ένα ευχολόγιο.

Παράλληλα όμως, εκτός από τη διερεύνηση της εμπειρίας και των απόψεων των εργαζομένων για το εργασιακό τους περιβάλλον (η οποία πραγματοποιείται ανώνυμα και με απόλυτη εχεμύθεια), οι εταιρείες υποβάλλουν στο Great Place to Work® εκθέσεις και αναφορές σχετικά με τις πολιτικές που ασκούν στον εργασιακό χώρο, τις πρακτικές που εφαρμόζουν αναφορικά με τη διαχείριση των εργαζομένων τους και τις πολλαπλές ενέργειες και δράσεις που υλοποιούν σε καθημερινή βάση.
Η αξιολόγηση γίνεται από το Great Place to Work® με την ακαδημαϊκή συνδρομή εκπαιδευμένων αξιολογητών από το ALBA Graduate Business School, The American College of Greece.

Στην παρουσίαση των εταιρειών, μέσα στις επόμενες σελίδες, οι αξιολογητές από το ALBA Graduate Business School και το Great Place to Work®, οι οποίοι επιμελήθηκαν των κειμένων, προσπάθησαν να επιλέξουν μέσα από τις εκθέσεις κάποια αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα από  τις εταιρικές πρακτικές, για να δώσουν στους αναγνώστες μια ιδέα των χαρακτηριστικών της λειτουργίας τους. Ταυτόχρονα επιλέχθηκαν και αναφέρονται κάποια σχόλια εργαζομένων  στην ανοικτή ερώτηση του ερωτηματολογίου «Υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό που κάνει την εταιρεία σας μοναδική;».  

Τα σύντομα κείμενα που συνοδεύουν, στο παρόν έντυπο, την παρουσίαση των εταιρειών δεν είναι δυνατόν μέσα σε λίγες γραμμές να περιγράψουν το σύνολο των πρακτικών και των πολιτικών που εφαρμόζουν οι εταιρείες, τις υπηρεσίες και τις παροχές που προσφέρουν και τους λόγους για τους οποίους αξιολογούνται θετικά από τους εργαζομένους τους.

Οι ενότητες στις οποίες έχουν αξιολογηθεί οι εταιρείες (τις οποίες έχουν περιγράψει και πιστοποιήσει με αποδεικτικά στοιχεία) καλύπτουν όλους τους τομείς της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού που μια σύγχρονη εταιρεία πρέπει να εφαρμόζει: Με ποιους τρόπους πραγματοποιείται η διαδικασία της αναζήτησης του προσωπικού, τα κριτήρια με τα οποία προσλαμβάνεται ένας εργαζόμενος, τι κάνει η εταιρεία για να τον εμπνεύσει, να τον εκπαιδεύσει και να τον εξελίξει στη διάρκεια της θητείας του, τι μηχανισμούς έχει αναπτύξει για να επικοινωνεί μαζί του, πόσο ανοικτή είναι στο να ακούσει τις παρατηρήσεις και τα θέματα που τον απασχολούν, πώς η εταιρεία αξιολογεί και επιβραβεύει  την παραπάνω προσπάθεια, με ποιον τρόπο δείχνει τη φροντίδα και το ενδιαφέρον της στους εργαζομένους αλλά και στις οικογένειές τους, με ποιον τρόπο αναπτύσσει τη συντροφικότητα και το οικογενειακό κλίμα μέσα στην εταιρεία, πώς ευαισθητοποιεί τους ανθρώπους να προσφέρουν μαζί με την εταιρεία στην κοινωνία, και άλλα πολλά.  

Η βαθμολογία που αναφέρεται στα κείμενα για κάθε εταιρεία, με άριστα το 10, δίνει μια εικόνα της συνολικής απόδοσης της κάθε εταιρείας στις συγκεκριμένες πέντε περιοχές που αποτιμά και αξιολογεί το μοντέλο του Great Place to Work® (Αξιοπιστία, Σεβασμός, Δικαιοσύνη, Υπερηφάνεια, Συντροφικότητα).

Οι 25 εταιρείες που συνθέτουν το παρόν αφιέρωμα είναι οι καλύτερες εταιρείες της φετινής αξιολόγησης. Εντούτοις, μεταξύ των εταιρειών που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης υπήρχαν αρκετές που, αν και δεν συμπεριλαμβάνονται στις 25 Best Workplaces και δεν αναφέρονται στο παρόν αφιέρωμα, κατόρθωσαν να επιτύχουν ένα υψηλό σκορ στα εργαλεία με τα οποία αξιολογούμε το εργασιακό περιβάλλον. Κρίνοντας ότι κάθε εταιρεία η οποία προσπαθεί και κατορθώνει να δημιουργήσει ένα καλό εργασιακό περιβάλλον αξίζει να επιβραβευτεί και να προβληθεί για την προσπάθειά της, το Great Place to Work® αποφάσισε διεθνώς, από την επόμενη χρονιά, για όσες εταιρείες επιτυγχάνουν στη διαδικασία αξιολόγησης και ικανοποιούν τα κριτήρια τα οποία έχει θεσπίσει, να απονέμει την Πιστοποίηση Great Place to Work®. Πρόκειται για μια έμπρακτη αναγνώριση της προσπάθειας των εταιρειών που το αξίζουν, για να προβληθεί το επίτευγμά τους, κάτι που η αναγκαστικά περιοριστική λίστα των 25 πρώτων καλύτερων Best Workplaces δεν το επιτρέπει.

Η βράβευση των 25 Best Workplaces εταιρειών θα γίνει στις αρχές Μαΐου, σε ειδική εορταστική εκδήλωση, κατά την οποία θεσμικοί παράγοντες της χώρας μας θα απονείμουν τα βραβεία στους επικεφαλής των εταιρειών.

Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης βράβευσης θα είναι η εταιρεία Teleperformance και χορηγοί οι εταιρείες ΕΚΑ Hellas, η οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα προϊόντα της Steelcase και της Interface, και η Japan Tobacco International. Ευχαριστούμε και τις τρεις εταιρείες για την υποστήριξή τους.

Καλή ανάγνωση!


Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία αναφορικά με το Great Place to Work®, τη διαδικασία αξιολόγησης και τη δυνατότητα Πιστοποίησης, μπορείτε να ανατρέξετε στο site: http://www.greatplacetowork.gr.
 

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ